تحقیق رایگان درباره انعطاف پذیری زنجیره تأمین، اندازه گیری عملکرد

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد شرکت در محیط تجاری الکترونیکی در ایران خودرو

تکه ای از متن پایان نامه :

سر و کار دارد (همان منبع،14-15). به طور کلی می توان گفت در هر دو حوزه لجستیک و زنجیره عرضه، مدیریت در حال تغییر اساسی می باشد. لجستیک، کارخانه را به مشتریان و تأمین کنندگان را به تولید کنندگان پیوند می دهد. ابزارهای اصلی مدیریت لجستیک عبارتند از : هزینه بین وظیفه ای و مبادله خدمت، ایجاد توازن میان موجودی در برابر فرآوری و تعداد حمل و نقل کالا.

در مقابل مفهوم زنجیره عرضه، کل زنجیره مواد و جریان محصول را – از منابع اولیه تا تحویل نهایی محصول به مشتری وپس از آن از طریق لجستیک معکوس به چرخه مجدد – پوشش می دهد(واترز[1]، 2005، 20-19). به طور کلی می توان گفت که لجستیک بر انسجام و یکپارچگی بین وظیفه ای در درون مرزهای شرکت، به عنوان یک پیش زمینه تأکید کرده می باشد. زنجیره عرضه آن را به عمق خط مقدم سازمانی می کشاند  (همان منبع،10).

انعطاف پذیری در سیتم های لجستیکی یک بعد مهم از انعطاف پذیری زنجیره تأمین می باشد و می تواند منبعی بالقوه از کارآیی بهبود یافته را ارائه کند. اما، بر خلاف انعطاف پذیری در سیستم های تولیدی، که به طور گسترده ای مورد پژوهش قرار گرفته می باشد، فقدان تحقیقات گسترده در زمینه انعطاف پذیری سیستم های لجستیکی کاملاً مشهود می باشد (آرمون، 1383، 6).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله درمورد مدیریت تسهیلات، شبکه های توزیع

در کانال های لجستیکی  نحوه تفکر به طور عمده، توسط استراتژی های مبتنی بر زمان تحت تأثیر قرار گرفته می باشد. پاسخ گویی سریع[2]هدف اصلی یک سیستم لجستیکی بوده می باشد. برای اطمینان از پاسخ گویی سریع در وضعیت های به شدت رقابتی، که نیازمند استراتژی مبتنی بر زمان می باشد، تأمین کنندگان به افزایش سطوح خدمات روی آورده اند که در نتیجه افزایش هزینه ها را به دنبال داشته می باشد. بیشتر خصوصیات سیستم های لجستیکی، تغییر و عدم قطعیت را نشان می دهند. افزایش انعطاف پذیری در نمودار 3-2- روابط بین معیارهای اندازه گیری عملکرد

[1]-Vaterz

[2]-Quick response