منبع مقاله درمورد فرآیند کسب و کار، مزیت های رقابتی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد شرکت در محیط تجاری الکترونیکی در ایران خودرو

تکه ای از متن پایان نامه :

تعاریف فراوانی از برون سپاری توسط بسیاری از افراد صاحب نظر در این زمینه ارایه گردیده می باشد که تقریبا اکثریت آن ها بر مفهوم یکسانی تکیه و تاکید دارند. در زیر به بعضی از مهمترین  و متداولترین آن ها که در جهت توضیح و روشن کردن مفهوم آن قرابت بیشتری دارند، می پردازیم:

  • برون سپاری زمانی رخ می دهد که یک شرکت یا سازمان، کل یا بخشی از وظیفه کسب و کار داخلی را به یک تامین کننده خارجی واگذار نماید. به اظهار دیگر سازمان، به عنوان یک مشتری بخشی از وظیفه و فرآیند کسب و کار خود را از خارج از سازمان خریداری می کند.
  • برون سپاری انتقال و یا نمایندگی دادن به یک تامین کننده خدمات و یا عملیات همراه با مدیریت روز به روز فرآیندهای کسب و کار می باشد.
  • برون سپاری عبارت می باشد از اقدام انتقال بعضی از فعالیت های داخلی یک سازمان و واگذاری حق تصمیم گیری به عرضه کننده بیرون از سازمان بر اساس قرارداد. در حقیقت و در اقدام در برون سپاری نه تنها فعالیت ها منتقل می شوند بلکه عوامل تولید و حق تصمیم گیری نیز در اغلب موارد واگذار می شوند.
  • در واقع برون سپاری عبارت می باشد از بهره گیری راهبردی از طرف های قرارداد برون سپاری برای انجام فعالیت های سازمان که قبلا با بهره گیری از سرمایه، کارکنان و منابع درون سازمانی انجام می شدند. برای تعیین راهبردی این که چه بخش هایی از کار بایستی برون سپاری گردد بایستی با برنامه استراتژیک شرکت تدوین شده باشد و با در نظر داشتن چشم انداز، ماموریت، محورهای اصلی دستیابی به ماموریت های سازمان، کارهای اساسی سازمان، فعالیت های عمده ای که برای سازمان ارزش آفرینی می کنند و نقاط تمرکز دانش های سازمانی، برون سپاری راهبردی برنامه ریزی می باشد (محمودی و همکاران، 1389، 73).
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه پایان نامه، حقوق ایران

سازمان ها ناگزیرند برای موفقیت در دنیای کسب و کار امروز، بر مزیت های رقابتی خود تکیه کنند؛ برای این مقصود، استراتژی برون سپاری به عنوان راهکاری خواهد بود که امکان بهره گیری سازمان از منابع تسهیلات و تخصص های سایر سازمان ها را بدون این که سازمان مالکیتی بر منابع و تسهیلات داشته باشد، فراهم می آورد (محمودی و همکاران، 1389، 73).

برون سپاری راهبردی عبارت می باشد از تصمیم راهبردی یک سازمان به مقصود واگذاری فعالیتی که در داخل سازمان انجام می گردد به تامین کننده بیرونی. پس برون سپاری راهبردی با راهبردهای بلند مدت سازمان همراستا می باشد. برون سپاری راهبردی با در نظر داشتن چشم انداز آینده، ساختار، مزیت رقابتی،