دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عوامل کلیدی موفقیت، بازاریابی تلفنی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد شرکت در محیط تجاری الکترونیکی در ایران خودرو

تکه ای از متن پایان نامه :

عملکرد و هزینه های فعلی و آینده سازمان به مطالعه موضوع برون سپاری می پردازد. برون سپاری راهبردی[1] به فعالیت های مرتبط با کسب و کار اصلی شرکت و فعالیت هایی که به صورت بالقوه و بالفعل می تواند مزیت رقابتی ایجد کرده و منجر به خلق ارزش برای سازمان شوند، اشاره می کند. از آن جا که برون سپاری راهبردی با تغییر مرزهای سازمان مرتبط می باشد، همانند کسب و کار و راهبردهای اصلی شرکت در نظر گرفته می گردد. پنج غیر از اصلی برون سپاری راهبردی عبارتند از:

  • ارتباط نزدیک مابین فرآیند برون سپاری و عوامل کلیدی موفقیت شرکت
  • انتقال مالکیت فعالیت های کسب و کاری که قبلا در داخل سازمان انجام می گردید که اغلب همراه با انتقال کارمندان و دارایی های فیزیکی به ارایه دهنده خدمت می باشد.
  • برقراری روابط همکاری سراسری که طولانی تر و جامع تر از قراردادهای همکاری معمولی می باشد.
  • تعهد بلند مدت مابین سازمان و ارایه دهنده خدمت با مطالعه مدت زمان بیش از 100 قرارداد بلند مدت بین 6 تا 7 سال می باشد.
  • تعریف قراردادی سطح خدمات ارایه شده و میزان تعهد طرفین قرارداد.

این اصطلاح هم چنین برای تشریح سپردن فعالیت های یک کشور به کشور دیگر که بعضی مواقع به آن فرامرزسپاری[2] می گویند نیز بهره گیری می گردد. فرامرزسپاری که میان کشورهای اروپایی و آمریکا رایج می باشد، عبرات می باشد از واگذاری فرآیندهای کسب و کار  به مقصود کاهش هزینه و بدون تغییر یا کاهش خود را منقل نمود و یا آنکه شرکت IBM تعداد 60 پژوهشگر در هندوستان 90 پژوهشگر در چین و 6000 کارمند هندی در زمینه بازاریابی تلفنی دارد ( 2004 میلادی) . همچنین شرکت Microsoft افزون بر 150 نفر پژوهشگر در چین دارد . در تمام این موارد دستمزد نیروهای متخصص یک ششم و کمتر می باشد و نیروها بعضا باکیفیت تر می باشند و این قیمت تولید را کاهش داده می باشد ضمن آنکه جنانچه شرکتهای مبدا می خواستند نیروهای خود را بازآموزی کنند هزینه بالایی را باید متقبل می شدند . البته این استراتژی ( برون سپاری ) مخالفانی را در کشورهای مبدا نیز دارد زیرا کارهای صادر شده دیگر برگشت نخواهند گردید