هنگامی که دانش آموزان متوسطه از طریق تستهای ریاضی کنکور ارزیابی می شوند ، متریک ارزشمندی را کسب می کنیم که می توانیم برای بررسی کیفیت برنامه درسی خود استفاده کنیم. با امتحاناتی که توسط یک سازمان مستقل ایجاد و داده شده است ، نمرات کنکور شده مفید هستند زیرا آنها از یک منبع خنثی تهیه می شوند و داده هایی را به ما می دهند که می توانیم با سایر مدارس مستقل در سراسر ایران و سایر مدارس بین المللی در سراسر جهان مقایسه کنیم. وقتی داده های تستهای ریاضی کنکور را در دوره متوسطه دریافت می کنیم ، از آن برای ارزیابی اثر بخشی برنامه آموزشی استفاده می کنیم. ما داده های کنکور را نه تنها مجموعه دیگری از نقاط داده برای ارزیابی عملکرد دانش آموز ، بلکه به عنوان ابزاری برای کمک به تأمل در برنامه درسی ما مشاهده می کنیم. وقتی به داده های ارزیابی کنکور نگاه می کنیم ، می توانیم دانش آموزان خود را با همسالان خود در مدارس دیگر مقایسه کنیم تا مشخص کنیم چه کاری را در حوزه آموزشی ما انجام می دهیم و کجا باید منابع و وقت بیشتری سرمایه گذاری کنیم. داده های ارزیابی همچنین برای مقایسه داخلی سالیانه مفید است.

ما داده های تستهای ریاضی کنکور را برای چندین سال مقایسه می کنیم تا روندها را پیدا کنیم و سپس تغییرات را در منبع آنها ردیابی می کنیم. اگر نمرات ریاضی دانش آموزان پایه چهارم ما ناگهان پرش شود ، می خواهیم شناسایی کنیم که چه تغییری منجر به بهبود عملکرد شده است و چگونه می توانیم در برنامه درسی خود به اجرای این برنامه ادامه دهیم. ما همچنین می توانیم از داده های ارزیابی تاریخی دانش آموز استفاده کنیم تا پیشرفت آنها را ردیابی کنیم و هرگونه چالشی را که برای رفع آنها لازم است کشف کنیم (و همچنین شناسایی مکانهایی که قبلاً بهبود یافته و تعالی یافته اند.) یک ایراد بزرگ از کنکور این است که تفسیر نمره دانش آموز آسان به عنوان داوری تنها در مورد توانایی آن دانش آموز آسان است. ما دائماً تأکید می کنیم که این تعداد تنها یک نقطه از داده ها در مجموعه ای از ارزیابی های داخلی در بسیاری از زمینه های موضوعی است که اطلاعات مربوط به پیشرفت یادگیری دانش آموز را در اختیار ما قرار می دهد. موارد بسیاری وجود دارد که دانش آموزان از طریق ارزیابی های مختلف درک روشنی از یک موضوع یا مفهوم نشان داده اند ، اما در برگزاری آزمون های انتخاب چندگانه ماهر نیستند.

این مطلب را هم بخوانید :
کلیپ عاشقانه

با این وجود ، اگر احساس کند که در پاسخ به تستهای ریاضی کنکور عملکرد خوبی را انجام نداده اند و دوست دارند ، برای یک دانش آموز سخت است. در بدترین حالت ، به جای تعیین کل تصویر یادگیری از طریق بررسی کلیه داده های ارزیابی با معلمان ، دانش آموز ممکن است موفقیت خود را براساس نمره کنکور که سالی یک بار انجام می شود تعیین کند . هنگامی که کنکور در یک مدرسه یا منطقه اهمیت پیدا می کند ، تأثیر زیادی در آموزش و یادگیری می گذارد. مربیان اغلب احساس می کنند که ارزیابی (و شغل) آنها فقط به میزان عملکرد دانش آموزان بستگی دارد ، تدریس در آزمون را شروع می کنند. مربیان همچنین ممکن است تلاش خود را در مورد تکنیک های جدید و روش های تدریس در کلاس متوقف کنند. معلمان با توجه به هر دقیقه در امتحان بعدی دانش آموزان خود نگران این هستند که یک روش آزمایش نشده آتش سوزی کند و دانش آموزان آنها از گذشته نمره بدتری کسب کنند. این به هزینه پرس و جو ، تعامل ، خلاقیت و ریسک در یادگیری دانش آموزان می آید.