منابع تحقیق درباره قانون مجازات عمومی، دیوان عالی کشور

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

تکه ای از متن پایان نامه :

 

  

2-1  شرایط ساختن سند سجلی مجعول

شبیه سازی : در مورد اینکه شبیه سازی از ارکان بزه جعل اسناد سجلی می باشد یا خیر عقاید مختلفی هست که این اختلاف نظر در آرای محاکم نیز به چشم می خورد هیات عمومی دیوان عالی کشور شبیه سازی را شرط لازم جهت تحقق جرم جعل دانسته و در رای شماره 8118 مورخ 31/1/1316 اشعار می دارد: (جعل و تزویر که مطابق ماده97 قانون مجازات عمومی عبارت می باشد از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری بر خلاف حقیقت، در صورتی محقق می گردد که در نوشته یا سند شبیه سازی رعایت شده و مشابهتی موجود باشد به طوری که ممکن باشد برای اشخاصی که سواد خواندن دارند در بادی نظر اسباب اشتباه گردد و نوشته عادی که شبیه سازی در آن رعایت نشده عنوان ساختن نوشته یا سند بر آن صادق نیست و مشتبه شدن بر اشخاصی که سواد خواندن اوراق و تمیز دادن نوشته شبیه و غیر شبیه را ندارند موجب صدق جعل نمی باشد).

بر خلاف این عقیده شعبه دوم دیوان عالی کشور شبیه سازی را از ارکان جعل نمی داند و در رای شماره 7056 مورخ 1/6/1316 می گوید : (شبیه سازی و تقلید اگر در بعضی از موارد مثل جعل اسکناس یا جعل …. نشان دولتی و امثال آن از چیزهای معروف نزد همه کس، لازم دانسته گردد برای آن می باشد که با عدم شباهت عنوان ساخت آن شی صادق نمی آید نه از باب آنکه شبیه سازی به طور کلی از ارکان جعل می باشد پس اگر کسی قبض حواله جعل نماید و به این کیفیت وجهی وصول کند گرچه هیچگونه شباهتی بین امضاء حوالۀ مجعول و امضاء واقعی نباشد باز هم اقدام جعل تحقق یافته می باشد).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق رایگان درمورد مدیریت بازرگانی، استان مازندران

اگرچه هر یک از موافقان و مخالفان برای اینکه شبیه سازی را از ارکان جعل بدانند و یا ندانند علت های مستحکمی دارند لیکن به نظر نگارنده یکی از مواردی که در ساختن اسناد سجلی بایستی رعایت گردد تا بتوان اسناد ساخته شده را جعل اسناد دانست وجود شباهت بین اسناد مجعول با اسناد واقعی می باشد زیرا اساس احراز وقوع جرم جعل، ساختن سندی می باشد که به موجب آن بتوان دیگری را اغواء نمود و فریب داد و لازمه اغواء و فریب نیز وجود شباهت می باشد زیرا اگر شباهتی میان مدرک اصلی و مجعول نباشد کسی به آن وقعی نمی نهد جاعل نیز بدون مدنظر داشتن این شباهت ها و شبیه سازی ها دست به جعل نمی زند  قطعا جاعل اسناد سجلی، مشخصات سجلی را در یک ورقه بدون آرم نمی نویسد بلکه حتی المقدور کوشش3-3-1 صدور گواهی نامه خلاف واقع

بعضی از حقوقدانان معتقدند که هرگاه طبیب تصدیق نامه بر خلاف واقع درمورد شخصی صادر کند این مورد اساساً جعل، خواه مادی خواه معنوی  محسوب نمی گردد زیرا که هیچ خدشه ای در اصل گواهی و