دانلود پایان نامه درمورد قانون تعزیرات مصوب، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 که اقدام مرتکب با قصد و نیت سوء انجام شده باشد مشمول جرم جعل اسناد سجلی بوده و مرتکب مطابق مواد 532 و 533 قانون تعزیرات مصوب 1375 (حسب مورد) قابل مجازات خواهد بود در غیر این­صورت (یعنی نداشتن سوء­نیت) اقدام مرتکب مشمول صدر ماده 10 قانون تخلفات، جرایم و مجازات­های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 10/5/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

قصد مجرمانه در مورد جعل معنوی اسناد سجلی از طریق اظهار کذب به مأمورین رسمی و عمومی احراز می گردد و وجود دو شرط برای تحقق قصد مجرمانه در جرم جعل مفادی اسناد سجلی الزامی می باشد :

اولاً اعلام کننده بایستی عالم به کذب بودن باشد یعنی عمد در اظهار داشته باشد.

ثانیاً مأمور تنظیم کننده سند تنها در صورتی مسئول خواهد بود که عالم به خلاف بودن اظهار باشد اگر این طور نباشد وسیله ارتکاب جرم می باشد و مباشر ، شخص اعلام کننده خواهد بود .

 

بند دوم – رکن ضرر

الف – شرایط تحقق ضرر

جعل وتزویر در صورتی جرم و قابل کیفر می باشد که علاوه بر واجد بودن سایر ارکان متضمن ضرر به غیر باشد البته به نظر نگارنده این عنصر مبنای قانونی ندارد و احراز آن الزامی نیست زیرا وقتی همه انواع ضرر اعم از مادی و معنوی شرط تحقق جرم جعل می باشد دیگر معنی ندارد که ما وجود ضرر را الزامی بدانیم زیرا بشر در دنیا و عالم واقع به هر شئی و چیزی یا وابستگی مادی دارد یا وابستگی معنوی و خارج از این قابل تصور نخواهد بود از طرف دیگر جعل اسناد یک جرم مقید به نتیجه نبوده بلکه از جرایم مطلق می باشد و هرگونه تغییر در اسناد و جعل آن فی نفسه موجب ورود ضرر به اسناد و اعتبار خواهد بود اعم از اینکه مورد بهره گیری قرار گیرد یا نگیرد پس وقتی عنصر معنوی که همان قصد تقلب می باشد وجود داشته جرم جعل محقق خواهد گردید  اما رویه قضایی و دکترین حقوقی بر این مسئله استوار می باشد که ضرر از ارکان حداقل ضرر بالقوه برای تحقق جرم جعل ضروری می باشد که بایستی بین آن و اقدام مادی فیزیکی در جرم جعل رابطۀ سببیت وجود داشته باشد و بدون وجود آن جعل محقق نخواهد گردید .

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع تحقیق درباره پایان نامه، مطالعه