بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت – دانلود

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 عنصر مادی عبارت می باشد از رفتار فیزیکی که بسته به نوع جرم، ممکن می باشد فعل یا ترک فعل باشد در این بخش از پژوهش قبل از اینکه وارد ماهیت بحث شویم بایستی بدانیم که آیا جرم جعل اسناد سجلی با ترک فعل عنوان مجرمانه صدق می کند یا نه ؟  در مورد جرم جعل می توان گفت مصادیق جرم جعل هم در فعل اتفاق می افتد هم در ترک فعل . فعل مثبت که همان قلب حقیقت در یک نوشته که دارای ارزش و سندیت، به یکی از صور پیش بینی شده در قانون می باشد و ترک فعل که در جعل مفادی یا معنوی محقق می گردد زیرا ممکن می باشد در نتیجه ترک فعل، سندی ایجاد شده که محتوای آن با واقعیت منطبق نمی باشد مثل اینکه قسمتی از تقریرات شخصی که سند را دیکته می کند حذف کرده و ننویسیم و بر اثر آن یک حقی را که موجب ضرر به غیر می باشد مخفی کنیم.

با عنایت به ماده 10 قانون جرایم و مجازات اسناد سجلی ، ممکن می باشد چنین تصور گردد که قانونگذار در جعل اسناد سجلی نظر به جعل مادی داشته می باشد لیکن به نظر می رسد ذکر مصادیق(خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن) در  ماده 10 قانون جرایم و مجازات اسناد سجلی از باب تمثیل می باشد زیرا اگرچه فعل مرتکب، فعل مثبت مادی خارجی می باشد که با در نظر داشتن ساختن نوشته و سند، مهر یا امضاء بایستی به یکی از طرق پیش بینی شده در قانون، انجام گیرد لیکن طرق مختلف جعل مذکور در قانون مجازات اسلامی را می توان تحت عنوان جعل مادی و جعل معنوی مطالعه نمود زیرا عنصر مادی بزه جعل، قلب حقیقت می باشد اعم از اینکه به صورت مادی باشد یا معنوی.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

 

پس عنصر مادی در جرم جعل اسناد سجلی را به توضیح ذیل مطالعه خواهیم نمود :

اول – عنصر مادی در جرم جعل مادی اسناد سجلی

دوم – عنصر مادی در جرم جعل مفادی اسناد سجلی

 

 

 

 

کارکنان دولت قابل تصور می باشد  از سوی دیگر چنانچه مرتکب جرم ساختن اسناد سجلی از مامورین اداره ثبت احوال باشد این جرم می تواند شامل همه انواع سند سجلی و اعم از جعل مادی و یا مفادی باشد

 

 

مطالعه جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

مطالعه جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه با عنوان مطالعه جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت