برنامه های آموزشی و اسناد و مدارک

دانلود پایان نامه
4 – پیش بینی منابع ضروری فرآیند تولید , اعم از دانش فنی , نیروی انسانی , محیط کار , ماشین آلات , تجهیزات و بودجه قبل از تعهد به مشتری و تأمین آنها بعد از تعهد و بهبود مستمر منابع مذکور
5 – تهیه و اجرای برنامه های آموزشی ثمربخش به منظور گسترش کارگروهی و توسعه مشارکت پذیری و نهایتا عرضه محصول مناسب
6 – ترویج و و الزام نظام مدیریت کیفی در سطوح مختلف شرکت به منظور اجرای متعهدانه و ثمربخش نظام کیفیت
7 – مشارکت تمامی کارکنان را برای بدست آوردن کیفیت جلب و حفظ کیفیت سرلوحه خط مشی مدیریت ارشد هر سازمان باشد.
روش اجرایی کنترل کیفیت و شرح فعالیت :
الف : آزمایش و بررسی مواد اولیه و نیمه ساخت , کلیه قطعات محصول و محصول نهایی
1 – آزمایش و بازبینی و کنترل مواد اولیه و قطعات نیم ساخت (کنترل ورودی )
توضیح : منظور از مواد اولیه عبارتست از کلیه مواد خامی که خریداری می شود , شامل : ورق میل گرد , شمش , مواد شیمیایی جهت اسیدشوئی و فسفات کاری , رنگ پودری , رنگ مایع و ملزومات خطوط تولید قطعات داخلی یخچال ازجمله: اواپراطور, کندانسور, کمپرسور و . . . و سایر اشکال عرضه شده هم چنین قطعاتی که قبل از ورود به خط تولید ( محصول نهایی ) در قسمت ( فورمونتاژ ) مونتاژ اولیه و نیم ساخته و یا خریداری شده که بایستی کنترل و پس از تأئید در مجموعه قطعات خط تولید قرار گیرد .
1 – 1 درخواست و اخذ کاتالوگ ها بروشورها و مستندات کیفی مواد اولیه ارائه شده توسط تامین کننده از واحد تدارکات شرکت و مقایسه و آزمون و تست با مستندات کیفی سازمان و سوابق و مشخصات فنی موجود در آرشیو سازمان .
1 – 2 در صورت مشاهده مغایرت بین اسناد و مدارک کیفی سازمان با اسناد ارائه شده مواد اولیه تأئید شده و مغایرتها و اشکالات و معایب همراه مواد اولیه به واحد تدارکات عودت داده می شود .
1 – 3 چنانچه اسناد کیفی و مستندات سازمان با تأمین کننده قطعات مواد اولیه مطابقت داشته , مطابق دستورات و روشهای کنترل کیفی , قطعات مورد آزمایش و تستهای مرتبط قرار گرفته و برگ تأئید صادر می گردد .
( منظور از دستورالعمل کنترل کیفی , مدارک و مشخصات ارائه شده از طرف فروشنده می باشد در غیر این صورت دستورالعمل و روشهای آزمون با ابزارهای مربوطه سازمان می باشد .
1 – 4 نتایج آزمونها با دستورالعمل ها مطابقت داده می شود و در صورت عدم مغایرت مجوز استفاده از مواد با تأئید رسید کالای ورودی اعلام , ورود کالای تأئید شده به انبار مجاز خواهد بود تا به تدریج در اختیار خطوط تولید قرار گیرد , چنانچه مغایرتی مشاهده شده مراتب با صدور برگ عدم تأئید به سازمان زیربط عودت تا اقدام گردد .
1 – 5 قطعات استاندارد خریداری شده شامل: انواع موتور , ترموستات , المنت و سایر ملزومات خطوط تولید که به حالت نیم ساخته و یا ساخته شده خریداری می گردد .
1 -6 کنترل قطعات مزبور نیز مطابق دستورالعمل ها و مستندات و مدارک فروشنده و ابزار آزمون و تست و دستورالعمل های سازمان صورت می گیرد لذا پس از دریافت رسید کالا از انبار و مدارک و مستندات کیفی همراه محموله ارسالی توسط تأمین کننده قطعات بازرسی کنترل کیفیت ورودی با مطابقت اسناد ارائه شده و اعمال دستورالعمل های سازمان و دستگاههای کاربردی آزمون ها که در سازمان تجهیز گردیده کلیه قطعات کنترل و در صورت تأئید برگ تأئیدیه صادر و اگر مغایرتی مشاهده شده , به واحد تدارکات گزارش تا نسبت به عودت اقدام نماید .
1 – 7 قطعات تولیدی در خط فورمونتاژ ( تولید اولیه ) سازمان , بنابر اهمیت عملکرد قطعه در مجموعه قطعات تولیدی , مواد اولیه و قطعات خریداری در مواردی لازم است که خارج از خط تولید نهائی مورد مونتاژ مقدماتی قرار گرفته و به حالت ( گیت , مجموعه , نیم ساخته ) و مونتاژ اولیه قرار گیرند , این قطعات با توجه به داشتن برگ تأئید از انبار کالا دریافت و در خط فورمونتاژ مورد مونتاژ قرار گرفته , که در هر واحد آزمونها و تستها و کنترل کیفی طبق مستندات و دستورالعمل های سازمان قرار گرفته و با صدور و گزارش برگ تأئید به خط تولید و انبار ارسال می گردد .
ب : قطعات تولیدی در خط تولید سازمان
1 – با توجه به عملکرد و اهمیت قطعه در مجموعه قطعات تولیدی را می توان به دو گروه تقسیم نمود .
گروه اول:آن دسته از قطعاتی را شامل می شود که نقش عمده ای را در عملکرد محصول تولیدی نداشته , این قطعات پس از کنترل و بازبینی و مطابقت دادن با دستورالعمل های عرف کیفی سازمان ( که بیشتر شامل قطعات جانبی بدنه سازی می شود ) با مجوزهای شفاهی اجازه تولید داده شده و درصد جزئی آن تا 2% ضایعات بلامانع می باشد که این درصد جداسازی میگردد , در غیر این صورت می بایست عیب تذکر و رفع گردد . و پس از رفع نواقص و ارائه تولید نمونه , محصول نمونه مورد کنترل مجدد قرار گرفته در صورت انطباق با مستندات سازمان و تأئید آن قطعه مجوز تولید مجدد صادر خواهد شد . در مواردی که پس از سه (3) بار نمونه گیری از قطعه فوق مطابقت حاصل نشود تولید متوقف و پیرو گزارش کتبی به مسوول واحد و مدیر تولید ارائه می گردد تا رفع اشکال مورد توجه و بررسی قرار گیرد .
گروه دوم : قطعاتی را شامل می شود که نقش جزئی در عملکرد تولید خواهند داشت مانند( لوله , کندانسور , مواد فوم , . . ) با توجه به حساسیت قطعات فوق دقت عمل بیشتری در انجام وظایف کنترل کیفی اعمال خواهد شد , و قطعات دقیق تر با مستندات سازمان بررسی خواهد شد و در صورت مشاهده نقص نمونه گیری ها پیگیری و رفع عیب انجام می گیرد , در غیر اینصورت پیرو گزارش و توقف خط تولید و ماشین , گزارش لازم کتبا به مسئول واحد و مدیر تولید ارائه تا نسبت به رفع نقیصه و عیب قطعه تولیدی اقدام شود . بدیهی است پس از رفع عیب از قطعه تولیدی نمونه گیری مجدد و دستورالعمل ها و کنترل کیفی قطعه انجام شده در صورت تأئید مجوز تولید داده خواهد شد .
ج : آزمایش و بازرسی محصولات نیمه ساخته شده جهت مونتاژ در خط تولید محصول نهائی
بازرسی و کنترل محصول نیمه ساخته در بین فرآیند مونتاژ شامل قطعاتی است که می بایست قبل از مورد استفاده قرار گرفتن در خط مونتاژ نهائی فرآیند مقدماتی تولید روی این قطعات انجام پذیرد که بصورت ( گیت تکمیلی , مجموعه تکمیلی و نیمه ساخته شده ) بنابراین قطعات تفکیکی این محصولات همراه برگ تأئید کالا از انبار دریافت ودر محل مونتاژ با بهره گیری از مستندات و دستورالعمل های سازمان مورد کنترل کیفی قرار گرفته و کنترل نهائی این محصولات ثبت و نمونه های بازرسی
شده پس از تأئید به قسمت مونتاژ نهائی در ایستگاه فرآیند تولید نهائی محصول و یا بسته بندی شده به انبار کالا عودت تا هنگام نیاز در پروسس تولید قرار گیرد به عنوان مثال نمونه کوچکی ذکر می گردد . تریزون در موقع مونتاژ روی یخچال فریزر ترکیبی از تریزون , ترموستات , سرپیچ , المنت , لامپ و سیم کشی کابل که می توان گفت ابتدا تریزون از نظررنگ ظاهری مورد بازبینی قرار می گیرد المنت مربوطه به وسیله بست روی آن نصب می شود و ترموستات و سرپیچ و کابل سیم کشی شده همراه المنت روی تریزون مهار می شود بعد از کنترل نحوه سیم کشی و مرغوبیت قطعات به قسمت مونتاژ دستورمونتاژ صادر می شود .