بهبود مستمر کیفیت و تدوین استراتژی

دانلود پایان نامه

– بهبود ایدهای تبلیغاتی و کیفیت تکنیکی در جهت اقناع مخاطبان
– گسترش حجم و کمیت تبلیغات در رادیو ، تلویزیون ، سطح شهر، اینترنت و … به طوری که زننده نباشد
4)در زمینه تعهد مشتری :
– اطمینان به مصرف کنندگان در زمینه بهبود مستمر کیفیت محصولات و شکل و طعم آنها
– اطمینان به مصرف کنندگان در زمینه بهبود مستمر خدمات در شکایات و انتقادات
– ایجاد انجمنهای تخصصی مختص مشتریان و مصرف کنندگان پرطرفدار و اشتراک کردن آنان در خرید با مزایای بالاتر از دیگران
– ایجاد کلوپهایی در اینترنت توسط مانا ماکارون برای کودکان تا بزرگسالان
– تقاوت واقعی شرایط فروش و خدمات و اطلاع رسانی با واحدها تولید کننده رقیب
5) قیمت :
– برگزاری جشنوارهای فروش و عرضه کالا با قیمتهایی پاینتر از بازار
– ثابت نگاه داشتن قیمت برای مدتهای طولانی
– ایجاد برگهای تخفیف در جشنها و مراسمهای خاص
6) در زمینه رضایتمندی :
– در ارتباط بودن مستمر با مشتریان و مدیریت آن
– امکان نظر سنجی از وب سایت و … و بررسی و پاسخ دادن به انتقادات و بر طرف کردن آن
– سیستم مدیریت اذعان به خطا
– گذاشتن اشانتیونها و هدایایی برای کودکان در مراسمها و جشنهای خاص
7) در زمینه هویت :
– بکارگیری متخصصان و مدیران ارشد مدیریت و روانشناسان و جامعه شناسان در تدوین استراتژیهای فروش و بازاریابی
– شرکت و حضور مستمر در نمایشگاهای تخصصی در ایران و جهان
– برگزاری مراسم برای محصولات جدید و نوآوری مربوط یه محصول
– اعطای نمایندگیهای فروش و خدمات در سطح ایران و بین الملل
5-4-1 پیشنهادات مبتنی بر پژوهش:
در این بخش با توجه به نتایج فرضیات و نیز تجزیه و تحلیل داده راهکارهایی جهت بهبود فروش مانا ماکارون ارائه میشود. البته میدانیم با توجه به ملاحظات محدودیتهای تحقیق نتایج و پیشنهادات ارائه میشود و علاوه بر آنچه در این تحقیق بیان شده، عوامل دیگری نیز ممکن است بر خرید و تمایل مصرف کننده اثر داشته باشد که در این تحقیق به آن پرداخته نشده است .در مواردی نیز برای استفاده کاربردی از نتایج نیاز به پژوهشهای تاییدی و تکمیلی وجود دارد . بر این اساس پیشنهادات زیر ارایه میشود :
شرکت مانا ماکارون باید در همه محصولات آینده خود کاری کند که نماد ،رنگ و شکل برند شامل مشخصهای آن محصول باشد که فرد با تداعی آن برند در ذهن خود تا بتوانند ارتباط با محصول را کاملا درک کنند و آن برند محصول را برایش تداعی کند و احساس مثبت مشتریان را بشناسد که به طور تخصصی این احساسات به برند مربوط میشود .
مانا ماکارون با توجه به برنامهای بازاریابی از جمله تبلیغات و کیفیت بالا طبف نظر مصرف کننده ، باید مصرف کنندگان را به برند مانا ماکارون وفادار کند چرا که از این مزایا بهرمند میشود :