تاریخچه سازمان مدیریت صنعتی و درباره سازمان مدیریت صنعتی

دانلود پایان نامه

نمودار 7-18- شبکه پیاده‌سازی فناوری و سبد کاربردها

کلارک (2007)
کنترل بیرونی این فرآیند را تقویت می‌کند، فرآیندی که موفق نخواهد شد مگر آنکه سازمان دقیقاً بداند که چه فناوری‌های درهریک از خانه‌های شبکه مذکور در یک زمان خاص، برای عملیاتش مناسب می‌باشند. شاید در حال حاضر، اتخاذ نگرشی کلی به فناوری اطلاعات مناسب باشد، مثلاً: اینترنت و فناوری‌های چند رسانه‌ای به عنوان فناوری‌های نوپدید و نوظهور؛ شبکه‌های ارتباطی گسترده به عنوان فناوری‌های مجهز به دسترسی پایانه‌ای به عنوان فناوری‌های پایه. سرانجام این‌که، درست مثل شبکه استراتژیک، بررسی کاربرد و نحوه استفاده از فناوری از حیث آنچه که دارد روی می‌دهد و آنچه که باید اتفاق افتد حائز اهمیت است، ضمن آنکه، توجه به جایگاه هنجاری فناوری از اهمیت بسیاری در برنامه‌ریزی سیستم‌های آتی برخوردار است. به‌طور خلاصه، اهداف مدیریت فناوری و شیوه کاربرد آن عبارتند از:
انجام بررسی‌ها و ممیزی‌های داخلی و خارجی به منظور تعیین موقعیت فعلی کاربردها و فناوری‌های مورد استفاده برای حمایت از آنها
بهره‌گیری از این ممیزی‌ها و بررسی‌ها به منظور تعیین کاربردها و فناوری‌های موجود در سازمان
طبقه‌بندی کاربردها براساس شبکه استراتژیک: این کار باید، هم در مورد کاربردهای جاری و هم در مورد کاربردهای دیگر صورت گیرد
تعیین فناوری‌های موجود؛ که به چهار دسته تقسیم شده‌اند: نوپدید، پیشرو، کلیدی و پایه
هماهنگ کردن فناوری‌ها و کاربردهای فعلی با فناوری‌ها و کاربردهای قابل دسترس.
2-7- درباره سازمان مدیریت صنعتی
2-7-1- تاریخچه سازمان مدیریت صنعتی
درپی رکود اقتصادی غیرقابل پیش بینی دهه 1330 و مشکلات صنایع نوپا و ایجاد بحران در صنعت کشور، مرکزی تحت عنوان مرکز راهنمای صنایع ایران ایجاد شد. مطالعات انجام گرفته در این مرکز درطول دوران بحران و پس از آن نشان می‌داد که بنگاههای صنعتی تاسیس شده توسط افراد خلاق کارآفرین و با شهامت با ورود به مرحله رشد نمی توانستند از روشهای غیررسمی و متداول سنتی استفاده نمایند، لذا ایجاد یک سازمان که هدف اصلی آن توانمند کردن مدیران و تجهیز آنان به ابزار لازم، مطرح شد. بنیان اولیه سازمان مدیریت صنعتی در اوایل دهه 1340 دراین مرکز شکل گرفت که کوششی ابتدایی برای کمک به توسعه صنعتی کشور بود. مشاوران خارجی این مرکز با تشخیص ضرورت نیاز به کادر متخصص ایرانی توصیه نمودند کادر ایرانی مستقل در این مرکز شروع بکار نمایند. ضرورت تاسیس یک سازمان مستقل در بطن و بدون اطلاع مرکز راهنمایی صنایع ایران، در سالهای بعد بیش از پیش احساس شده و این مرکز با تغییر شکل و هدف بصورت «سازمان مدیریت صنعتی» وارد عمل شد.
ماموریت سازمان مدیریت صنعتی کمک به توسعه ظرفیت مدیریت کشور و تحول و بهسازی سازمانها تعریف شد و اهداف ذیل را مد نظر قرار داد:
کمک به سازمانهای دولتی و خصوصی به منظور بهبود سیستمها و روش‌های مدیریت
افزایش کارایی از طریق اجرای برنامه های مناسب آموزشی
کمک به مدیران و سیاستگذاران در پیداکردن کمبودها و تنگناهای اجرایی طرحها از طریق مشاوره و تحقیق در مقوله‌های مدیریت
بررسی طیف گسترده مشتریان سازمان و خدمات ارائه شده به آنها در طی بیش از چهل سال گذشته نشانگر این واقعیت است که در میان استفاده کنندگان از خدمات سازمان، وزارتخانه‌های مهم، سازمانها، موسسات و مجتمع‌های بزرگ صنعتی و خدماتی دولتی، شرکتهای تولیدی، صنعتی و خدماتی بخش خصوصی نیز در این شمار قرار دارند.
فلسفه ایجاد این سازمان، بعنوان یک هسته بومی، گسترش دستاوردهای مدیریت علمی بوده است. یعنی مدیریت برخاسته از صنعت و به عبارتی دیگر مدیریت نوین را در سه عرصه مشاوره، تحقیق و آموزش مدیریت به کار گیرد :