تامین مالی تروریسم و حساب‌های بانک

دانلود پایان نامه

8-5 عدم تناسب بین تعداد دفعات سپرده گذاری یا گردش عملیات حساب با میزان درآمدشغلی ارباب رجوع و یا اطلاعات مالی ارائه شده توسط وی
9-5 تبدیل وجه نقد بیش از سقف مقرر به ارز‌های دیگر
10-5 واریز وجوه کلان از حساب‌های بانکی مختلف یا توسط افراد متعدد به یک حساب بانکی مشخص به فواصل زمانی کوتاه و بدون توجیه
11-5 بازپرداخت وام یا تسهیلات یا اعتباراسنادی مدت دار بصورت غیرمنتظره درمدت زمان کوتاه که با وضعیت مالی یا اطلاعات ارائه شده مغایرت داشته باشد.
12-5 افزایش غیرعادی موجودی حساب بانکی اشخاص
13-5 انجام مکرر عملیات با مبالغی کمتر و نزدیک به سقف مقرر به منظور عدم شمول مقررات
14-5 صدور چک‌های متعدد با مبالغ بالا بدون انطباق با ماهیت حرف‌های ارباب رجوع و ایجاد گردش صوری حساب
15-5 افتتاح حساب‌های متعدد به نام متقاضی ،وابستگان و یا افراد بیگانه
16-5 کلیه عملیات یا معاملات یا مبادلات مشکوک به تامین مالی تروریسم
17-5 انتقال وجه به کشور‌هایی که در آن‌ها فعالیت غیرقانونی در زمینه‌‌های قاچاق مواد مخدر ، فعالیت‌های تروریستی ، قاچاق کالا و … انجام گیرد .
18-5 تغییر بدون دلیل نام ذینفع
19-5 عدم تناسب قیمت کالای مورد معامله با قیمت واقعی
20-5 تاکید بر استفاده از اسامی مخفف و مجعول درخصوص نام خریدار و یا ذینفع
21-5 خرید سهام یا اوراق مشارکت با استفاده از ارز منشا خارجی بالاتر از سقف مقرر
22-5 انجام معاملات غیرمتعارف و بالاتر از سقف مقرر توسط وکیل یا نمایندگان ارباب رجوع
تبصره – در صورت لزوم سایر مصادیق معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین و از طریق دبیرخانه ابلاغ خواهدشد.
سایر فصول این آئین نامه به نحوه گزارش‌دهی ، آموزش و … می پردازد که از نظر ما اهمیت خاصی ندارد . براساس مطالعه و بررسی این آئین نامه و موارد مشکوک روش‌هایی را که کنترل آن‌ها از طریق روش‌های داده کاوانه امکان پذیر بوده است انتخاب گردید.
طراحی مدل ضد پولشویی بر اساس داده‌کاوی
ملزومات طراحی
در طراحی چنین پروژه ای مانند هر پروژه داده‌کاوی دیگر می‌بایست ملزومات یک پروژه داده‌کاوی لحاظ می‌گردید.مواردی مانند دریافت اطلاعات صحیح، پاکسازی و اصلاح اطلاعات، انتخاب ابزار مناسب و … که در این پروژه نیز کلیۀ موارد فوق براساس مدل کریسپ در نظر گرفته شد(شکل ‏21 ). این فاز از پروژه به لحاظ اجرایی یکی از مهمترین فاز‌های پروژه است در این فاز مدل اجرایی پروژه مشخص گردید. در (شکل ‏31 ) فاز‌های یک و دو به تفکیک مشخص شده اند و مراحل مختلف پروژه به بیان گردیده است.
ملزومات اجرایی پروژه .
در ملزومات اجرایی پروژه می بایست به محدودیت‌های مختلف اجرای پروژه دقت شود. تعدادی از این ملزومات که در مورد آن‌ها ملزم به تصمیم گیری هستیم به قرار زیر هستند :
زمان: چه بازه زمانی از اطلاعات مد نظر باشد