تجارت الکترونیک و محیط کسب و کار

دانلود پایان نامه

مشاوره مدیریت: خدمتی است که توسط افراد واجد شرایط به صورتی هدفمند به سازمان مشتری ارائه می‌شود. هدف از مشاوره مدیریت شناسایی و تحلیل مشکلات و ارائه راه‌حل‌های لازم و کمک به ایجاد تحول در سازمانهاست . در چارچوب این خدمت به تصمیم‌سازی مدیران کمک شده و سیستم‌ها و روش‌های لازم جهت اداره سازمانها طراحی و استقرار می‌یابند.
تحقیق و پژوهش: در جهت شناخت زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور هماهنگی و همسوسازی ساختارهای موجود و با هدفها و خط‌مشی‌های رشد و توسعه، از بنیادی‌ترین نیازها و ضرورت‌های یک جامعه به شمار می‌آید. همچنین تحقیق در سازمان به صورت عامل زیر بنایی در برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای عمل نموده و در جریان نیل به این مقصود نیازهای مدیریت کشور شناسایی می‌گردد . بخش مشاوره و تحقیق با بهره‌گیری از نتایج مطالعات و بررسی‌های خود سعی در یاری‌دهی به فعالیت های واحدهای صنعتی و خدماتی و سیاستگزاران کشور و حل مسائل آنها دارد.
آموزش: یکی از سه رکن به هم پیوسته فعالیت سازمان مدیریت صنعتى است و بیش از چهار دهه است که این آموزش‌ها با هدف تقویت توانمندی‌هاى اطلاعاتى و توسعه مهارت کاربرد تئورى‌هاى مدیریت و ارائه آخرین دستاوردهاى علمى ارائه مى‌گردد.
انتخاب سازمان مدیریت صنعتی جهت اجرای این پژوهش نیز از آن جهت صورت پذیرفته است که این سازمان پیوسته در بسیاری از متدولوژی‌ها و روش‌های علمی پیشتاز ارائه مشاوره و خدمات به سایر سازمانها و ارگانها و یا بومی نمودن آنها بوده است. از آنجا که تجارت الکترونیک علیرغم پیاده شدن در بسیاری از کشورها و سازمان‌ها در سطح جهان ، در کشور ما پدیده‌ای نو می‌باشد، تلاش بر آن شده است تا در این تحقیق امکان پیاده‌سازی آن در سازمان مدیریت صنعتی مورد بررسی قرار گیرد.
2-7-2- ماموریت سازمان
کمک به توسعه ظرفیت مدیریت کشور و تحول و بهسازی سازمان‌ها
2-7-3- اهداف
کمک به سازمان‌های دولتی و خصوصی به منظور بهبود سیستم‌ها و روش‌های مدیریت
افزایش کارایی از طریق اجرای برنامه های مناسب آموزشی
کمک به مدیران و سیاست‌گذاران در پیداکردن کمبودها و تنگناهای اجرایی طرح‌ها از طریق مشاوره و تحقیق در مقوله‌های مدیریت
2-7-4- ساختار سازمانی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و راهبردهای مقابله ای

2-7-5- خدمات مشاوره‌ای و پژوهشی سازمان مدیریت صنعتی
فعالیت‌های مشاوره‌ای سازمان مدیریت صنعتی با توجه به ماهیت و نوع خدمات ، فرآیند ارائه و نیز کاربرد نتایج آن ها در دو شکل ” مشاوره مدیریت ” و ” پژوهش” ارایه می‌گردد.
هدف از ارایه خدمات مشاوره‌ای سازمان کمک به مدیران صنایع مختلف برای همگامی با تغییرات رو به رشد محیط کسب و کار و رویارویی با چالش‌های پیش رو در دو سطح ملی و بین المللی می باشد. در ارایه این خدمات درک صحیح از مسایل و ارتباط آن ها با سایر عوامل سیستمی و نیز توجه به کاربردی بودن نتایج از اصول بنیانی تفکر نیروی کارشناسی است.
سازمان مدیریت صنعتی همواره سعی کرده است که کمک کند واحدهای کسب و کار مهم‌ترین چالش‌های پیش روی خود را مورد خطاب قرار داده تا از این راه بتوانند فرآیند ارزش آفرینی و بهبود عملکرد خود را ارتقاء داده و آن را پایدار نمایند.
نقش سازمان مدیریت صنعتی در ارایه خدمات مشاوره:
سازمان مدیریت صنعتی در فرآیند ارایه خدمات مشاوره ای خود ،حسب نیاز و تقاضای کارفرمایان ، نقش خود را به یکی از اشکال زیر ایفا می کند: