تحلیل اقتصادی و آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه

این تحقیق در 5 فصل تنظیم شده است:
فصل اول به کلیات تحقیق اختصاص یافته است. در فصل دوم مبانی نظری را به طور کامل توضیح می‌دهیم؛ فصل بعد مربوط به پیشینه‌ی تحقیق می‌باشد. فصل چهارم درباره‌ی روش شناسی تحقیق خواهد بود و در پایان، داده‌های تحقیق بررسی و از این طریق نتیجه‌گیری تحقیق حاصل می‌گردد.
فصل دوم:

مبانی نظری

فصل دوم:

مبانی نظری

2-1- مقدمه:
در مطالعات اخیری که در راستای علت‌یابی رشد اقتصادی کشورها صورت گرفته، سرمایه‌انسانی به عنوان یک عامل تاثیرگذار در نظر گرفته می‌شود. همچنین اکثر اقتصاددانان معتقد هستند که عدم سرمایه‌گذاری کافی در سرمایه‌‌‌انسانی، عامل اصلی نازل بودن سطح رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه است و تا زمانی که این کشورها آموزش و پرورش، استفاده از علوم و دانش و افزایش سطح مهارت‌های حرفه‌ای خود را ارتقا ندهند، بازدهی و کارایی نیروی‌کار و سرمایه در سطح نازلی باقی می‌ماند و رشد اقتصادی با کندی و هزینه‌های سنگین‌تری صورت می‌گیرد. لذا در این فصل ابتدا به بررسی مفهوم و اهمیت سرمایه‌انسانی پرداخته و سپس در رابطه با آموزش و اهمیت سرمایه‌گذاری در آن از دیدگاه اقتصاددانان مختلف بحث خواهیم کرد و در پایان به جایگاه سرمایه‌انسانی در تئوری‌های مختلف رشد می‌پردازیم.
2-2- مفهوم و اهمیت سرمایه‌انسانی:
از آنجایی که تئوری‌های رشد‌اقتصادی‌ که تنها دربرگیرنده‌ی نیروی‌کار و سرمایه‌فیزیکی بودند، نتوانستند پاسخ‌گوی رشد معجزه‌آسای کشورهای جنوب شرق آسیا باشند از این رو به اهمیت نقش سرمایه‌انسانی، به عنوان عاملی تاثیرگذار در تئوری‌های رشد اقتصادی پی برده شد. لذا در ادامه لازم می‌دانیم که با بررسی نظرات مختلف در رابطه با سرمایه‌انسانی به اهمیت آن پی ببریم.
مشکل بسیاری از کشورهای در حال توسعه را می‌توان کمبود سرمایه و عدم انجام سرمایه‌گذاری دانست. سرمایه‌انسانی از نظر اکثر اقتصاددانان گذشته امری ناشناخته بوده و به موضوع سرمایه‌گذاری در انسان‌ها‌ توجه چندانی نشده بود. همچنین آن چه که به عنوان ثروت ملل در نظر گرفته می‌شد، عبارت از انباشت فیزیکی بوده و تحلیل اقتصادی سرمایه‌گذاری منوط به سرمایه‌گذاری بیشتر بر روی سرمایه‌های مادی یعنی ماشین آلات، تاسیسات و ساختمان‌ها بوده، که قادر به افزایش ظرفیت تولیدی در آینده و ایجاد درآمد هستند. اگرچه تعداد محدودی از اقتصاددانان مانند آدام اسمیت، فن نیونن و مارشال در آثار خود به اهمیت آموزش به منظور کمک به افزایش توان تولیدی جامعه توجه داشتند، اما تا اوایل دهه 1960میلادی، سرمایه‌انسانی به عنوان یک مفهوم کاملاً اقتصادی جایگاهی در اقتصاد نداشت. اما در ادامه‌ی همین دهه مطالعات و تحقیقات گسترده‌ای در راستای اهمیت سرمایه‌گذاری در سرمایه‌انسانی صورت گرفت که سبب حاکم شدن مفهوم سرمایه‌انسانی شد. همچنین باعث گردید که از آن زمان به بعد مفهوم سرمایه‌انسانی تاثیر قابل توجهی بر تحلیل بازار های کار، عوامل تعیین کننده‌ی دستمزد و سایر شاخه‌های اقتصادی مانند تحلیل رشد‌اقتصادی، مخارج آموزشی، مخارج مراقبت از تندرستی، رعایت دقیق بهداشت فردی و توجه به آموزش و بهداشت عمومی و غیره گذاشته است. قبل از مطرح شدن مفهوم سرمایه‌انسانی، نیروی‌کار همگن در نظر گرفته می‌شد، اما پس از مطرح شدن آن نیروی‌کار برحسب داشتن تجربه، آموزش و سلامت فردی متفاوت، دیگر به عنوان یک عامل متجانس در نظر گرفته نشد.
تئودر شولتز(1962) و گری بکر (1964) دو تن از اقتصاددانان معاصر هستند که تئوری سرمایه‌انسانی را از مراحل کلاسیک و ابتدایی خود به حالت پیشرفته و تحلیلی امروزی ارائه کرده‌اند. آنها نشان دادند که سرمایه‌انسانی نه تنها از طریق تراکم و انباشت آموزش بلکه از راه‌های بی‌شمار دیگری نیز به وجود می‌آید.
اما متداول‌ترین انواع سرمایه‌گذاری در سرمایه‌انسانی، موارد زیر به حساب آمده که عبارتند از:
آموزش در مقاطع دبستان، راهنمایی، دبیرستان، مدارس فنی و حرفه‌ای و تحصیلات عالی
آموزش‌های قبل از دوران مدرسه
آموزش‌های قبل از ورود به دانشگاه و فارغ التحصیلی
آموزش‌هایی در زمینه مراقبت از تندرستی و بهداشت عمومی
آموزش‌هایی درخصوص به دست آوردن اطلاعات کافی از عرضه و تقاضای کار و خدمات
اقدام به مهاجرت برای کسب مشاغل و درآمدهای بالاتر