– تدابیر اجتماعی برای حمایت از خانواده

دانلود پایان نامه

– تدابیر اجتماعی برای حمایت از خانواده
اهمیت حقوقی خانواده یکی از مهمترین و جالبترین بخش های حقوق مدنی است که جنبه حقوقی صرف ندارد بلکه آمیخته با مسائل اجتماعی و اخلاقی و مذهبی است و بیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است و از این رو با دیگر بخش های حقوق مدنی تفاوت دارد.
اهمیت حقوق خانواده تا حد زیادی ناشی از ارزش و مقام والای خود خانواده است خانواده هسته مرکزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خودگذشتگی را فرامی گیرد. خانواده کانون حفظ سنن ملی و اخلاقی و مرکز رشد و عواطف و احساسات است خانواده نه تنها مکتب آموزش تعاون و فداکاری است بلکه کانونی برای حمایت از انسان است کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند بی پناهند و در معرض فساد و تباهی و بیهودگی خانواده در حفظ گسترش قدرت ملی موثری ایفا می کند و تباهی خانواده ها انحطاط ملت ها را به دنبال می آورد. خانواده از نظر اقتصادی نیز در طول تاریخ نقش مهمی داشته و هنوز هم دارد. بسیاری از واحدهای بازرگانی و صنعتی و کشاورزی با همیاری و همکاری اعضای خانواده ها اداره می شوند و فعالیت افراد خانواده پیشرفت بقاء آنها را تضمین می کند. اهمیت اجتماعی و اقتصادی خانواده قانونگذاران را بر آن داشته قواینیی برای حمایت از خانواده وضع کنند. حمایت قانونی از خانواده امروزه در همه کشورها مورد توجه است .
حمایت خانواده در بحرانهای اجتماعی مثل جنگ، فقر، اعتیاد، بیکاری- بیماری های صعب العلاج وظیفه ای است که دولت ها را متعهد می سازد. گسترش تامین اجتماعی به ویژه در بیکاری و بیماری ها می تواند خانواده را حفظ کند. شاید علت نامگذاری قانون حمایت خانواده به همین سبب باشد.
امروزه موجباتی متعدد برای حمایت خانواده یا حمایت از اطفال یا زوجه وجود دارد،‌مرگ یا طلاق از شوهر، زندانی شدن مرد، اسارت یا شهادت شوهر، حوادث قهریه مثل زلزله، فقر، اعتیاد، بیکاری، پیری و سالمندی و بیماری های سخت نیز از اسباب رایج فروپاشی یا تزلزل خانواده است، قوانین به صو.رت پراکنده برخی حمایت ها را برای خانواده تدارک دیده است ازجمله قوانین که در این راستا به تصویب رسیده است قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 53، قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست 1376 قانون حمایت حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 64 که در جهت حمایت از همسران شهدا برای نگهداری و اداره فرزندان شهدا تصویب شده است، هم چنین انجمن حمایت از خانواده زندانیان نیز عهده دار حمایت از این گروه می باشد……..
به هر حال گسترش تامین اجتماعی راه حل نهایی کاهش مصائب فوق الذکر می باشد.