تغییرات محیطی و ویژگیهای خاص

دانلود پایان نامه

این مرحله از چرخه کالا مرحله تکامل یافته تر از مرحله رشد بوده و طولانی ترین دوره عمر کالا میباشد .در این مرحله رقابت در موسسات افزایش یافته و نیز بعلت فروش زیاد و هزینه های اندک سودآوری موسسه به نهایت خود میرسد .
د : افول :
آخرین مرحله عمر کالا است که کم کم از حجم آن کاسته شده و نیز سهم بازار نیز عقب نشینی میکند . از طرف دیگر نیز هزینه ها بالا رفته و بهره وری و سودآوری کاهش پیدا میکند که معمول دلایل زیر میباشد :
اول : در مرحله بلوغ موسسات رقیب با شناسایی محصول اقدام به مشابه سازی با کیفیت یکسان نموده یا با شکلهای گوناگون سعی در ازدور خارج کردن موسسه مینماید که البته موسسه با ایجاد تبلیغ بر روی نشان تجاری خود میتواند تا حدودی از این عمل رقبا جلوگیری نماید .
دوم : با افزایش محصول مشابه و گوناگون و نیز وجود محصولاتی بهتر باعث گردیده تا مصرف کنندگان تمایل کمتری نسبت به محصول موسسه داشته باشند .
2-ب-2 : منحنی های یادگیری : 1
همانطور که میدانیم هر موسسه دارای یک محیط خاص خود میباشد ، این محیط بنا به ویژگیهای خاص موسسه یکسری فرصتها و تهدیداتی باخود بهمراه میآورد این فرصتها و تهدیدات بطور تجربی یکسری رفتار را به موسسه آموزش میدهد تا در موقعیتهای دیگر موسسه بتواند از آن بهره گیری نماید .
این منحنی که با مقایسه کار مستقیم ویا هزینه تولید شده هر نوع کالایی بامقدار تولید آن کالا یک خط منحنی بدست میآید (( گروه مشاوران بتن تشریح کردند که هر مقدار بر ظرفیت تولید اضافه نمایند هزینه تولید کالا بمقدار معینی کاهش پیدا خواهد کرد که این نسبتها از %10 تا %30 متغیر است . این منحنی بعد از پیدایش آن بصورت یک فن تجزیه و تحلیل درآمد و همانطور که در ابتدای این سرفصل گفته شد این منحنی های تجربه ای یا تغییرات محیطی یک رفتار یا ویژگی خاص را به موسسه یاد میدهد .
2-ب-3 : وکتور شد انسف : 2
یکی دیگر از استراتژی هایی که بعنوان فن تجزیه و تحلیل متکی به بازار و کالای ، نظریه ای است که توسط انسف بیان شده است . در این ماتریس کالاها و خدمات با به نوع و حیطه بازاری که در آن به فعالیت میپردازند ارزشیابی میشود .
در این ماتریس 4 ناحیه دارد :
ناحیه اول : نفوذ به بازار
ناحیه دوم : توسعه محصول
ناحیه سوم : توسعه بازار ناحیه
ناحیه چهارم : تنوع بخشیدن
در ناحیه ا.ول :
موسسه دارد به عمق بازار نوذ کرده تا عملکرد موثرتری داشته باشد . بهمین دلیل است که در این مرحله استراتژی هایی باید برای موسسه درنظر گرفته شود که اثرگذاری ان را در بازار بیشتر نماید . همچنین موسسه میتواند جدای از انجام وظایف اصلی خود به محیط های جدید و دیگر بازار وارد شده ( که با فعالیت اولیه خود تفاوت دارد ) با درک شرایط بازار ، خدمت ویا کالا و همچنین توانایی و قدرت مانور بر روی محصول و ویژگیهای آن ، کانالهای توزیع در جهت کسب برتری به توسعه محصول و نیز بازار آن روی آورد .
در ناحیه دوم :
این ماتریس محصول و یا خدمات مورد ارائه موسسه از نظر نوع ، کیفیت ، شکل و ….. در بازار ، برای ایجاد برتری رقابتی موسسه میتواند در مورد هریک از خصوصیات یاد شده استراتژی هایی را بکار بندد تا تمایز محصولات و یا خدمات موسسه از رقبا آشکار گردد .
در ناحیه سوم :
در این ناحیه بعد از متمایز سازی محصول و یا خدمات موسسه با استفاده از تکنیکهای مختلف بازاریابی ( که البته بسته به عواملی چون فرهنگی ، سیاسی ، تکنولوژی مورد استفاده در جامعه است ) بازار محصولات خود را گسترس داده و از سهم بیشتری نسبت به رقبا برخوردار باشد .
درناحیه چهارم :
در این ناحیه موسسه پس از موفقیت در توسعه بازار خود و همچنین کسب توانایی هایی دست به تولیدات متنوع محصول اعم از کالا و یا خدمات زده تا بتواند در رشته صنعت هایی که جذابیت بیشتری دارند نیز برتری خود را اعمال نماید .
2-ب-4 : فنون دیگری برای تجزیه و تحلیل :