جامعه محلی

بايد گفت كه تأثيرات گردشگري صرفاً تاثيرات مثبتي نيستند، بلكه عدم نظارت بر چگونگي استفاده از محيط‌هاي گردشگر پذير مي تواند آنها را تخريب كند و يا باعث ركود در بعضي از بخش‌هاي اقتصادي شود. اما برخي از كشورهاي جهان، همگام با برنامه ريزي براي توسعة گردشگري و در نهايت توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، به بعد پايداري آن نيز توجه دارند و سياست توسعة پايدار گردشگري را در پيش مي گيرند. با رواج مباحث مربوط به توسعة پايدار و به ويژه پس از سال 1968 كه گزارش باشگاه رم منتشر شد، به پايداري محيطي بيش از گذشته توجه مي شود و درواقع كليد توسعة پايدار نيز در حفظ و حراست توان‌هاي محيطي و منابع و سرمايه به شمار مي آيد. گزارش رم حاصل بررسي پنج مؤلفه جمعيت، توليد خوراك، آلودگي محيط، مصرف منابع تجديد ناپذير، و فرايند صنعتي شدن در سطح جهان بود (Lordkipanidze & etd , 2005:790). هدف از این گزارش، آگاه ساختن افکار جهانیان از کاهش منابع تجدیدپذیر و افزایش جمعیت جهان بوده است (Molera & Albaladejo , 2005:760) در گردشگري پايدار، توجه به نيازهاي جامعة ميزبان اهميت فراواني دارد و به هنگام برنامه ريزي و در فرايند مديريت، به اين نيازها توجه زيادي مي شود، به ويژه در چنين صنعتي به اين مسئله توجه مي شود كه مبادا اين موضوع بر ساختار فرهنگي و اجتماعي جامعة ميزبان، تأثيرات ويرانگر يا منفي بگذارد(Chiang,2008:288).

مردم محلی و آن‌ها که می خواهند سهمی در جریان گردشگری روستا داشته باشند.در حالت تخصصی آموزش به گروه‌های خاص مثل اقامتگاه‌های روستایی و راهنمایان محلی و غیره می تواند بسیار مفید باشد. گردشگران که خود نیاز به آموزش ویژه در حوزه‌های ضوابط رفتاری دارند به روش‌های مختلف آموزش می بینند. به عنوان مثال امکان آموزش مستقیم به همه گردشگران یا به عبارت بهتر به عامه مردم نیست. در این حالت بهترین شیوه استفاده از ابزار رسانه‌های جمعی مثل صدا و سیما و سایر رسانه‌هاست.

معیشت پایدار از سوی موسسه محیط زیست استکهلم به شرح زیر تعریف شده است : “ایجاد شرایطی که حامی توسعه پایدار در سیستم‌های انسانی، طبیعی و اقتصادی بوده و در عین حال از منابع و فرصت‌های نسل آتی حفاظت نموده و امکانات لازم برای تامین غذا، سرپناه و وعی زندگی مقبول را توسط خود افراد فراهم آورد”. موسسه بین المللی توسعه پایدار در تعریف دیگری می گوید : “معیشت پایدار در واقع امکانات و ظرفیت‌های مردم را در جهت ایجاد و حفظ شیوه‌های مناسب زندگی به کار گرفته و ضمن تضمین رفاه آنها، نسل‌های آینده را نیز مورد ملاخظه قرار می دهد.این امکانات مشروط به وجود و در دسترس بودن گزینه‌های اکولوژیکی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بوده و مبتنی بر مساوات، مالکیت منابع و نظام تصمیم سازی مشارکتی می باشد. در هر حال معیشت پایدار باید فراتر از تامین نیازهای فوق الذکر معنی شده و به کسب عدالت و برابری در زندگی منتهی شود (Anonymous , 2001). امروزه سیستم‌های سنتی حاکم در معیشت در حال اغتشاش و بهم ریختگی هستند و جوامع محلی مورد اغماض واقع می شوند. نمونه‌های درست و قدرتمند از توسعه پایدار در صورتی محقق می شوند که ارزش‌های واقعی جوامع و مردم مورد احترام قرار گیرد. به علاوه دانش بومی این مردم در مدیریت منابع طبیعی اطراف آنها و شیوه زندگی آنان باید مهم تلقی شوند. مهیشت پایدار در واقع الگوهایی از واکنش‌های بومی و مردم محلی نسبت به مشکلات و فرصت‌های محلی آنهاست و باید توسط خودشان توسعه و تنظیم گردد. معیشت پایدار را نمی توان از بالا، برنامه ریزی، هدایت و کنترل نمود، بلکه باید صرفا حمایت و تقویت کرد.نقش واقعی و مطلوب دولتها و سازمان‌های غیردولتی، ایجاد زمینه‌های حمایتی و تسهیلگری برای جوامع محلی است تا خودشان فرایندهای توانمندسازی در راستای معیشت پایدار را طی نمایند (Farvar , 2000).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی و تحلیل تأثیر احداث اقامتگاه­های بوم­گردی بر روی معیشت جامعه محلی، مطالعه موردی، روستای افراچال ساری