جهانگردی در زمان کنونی و پیشرفت تکنولوژی

دانلود پایان نامه

گردشگر یک روزه (Same Day Visited): مقصود کسی است که یک روز به مکان دیگری می‌رود ولی شب را آنجا نمی‌گذراند.
دیدار کننده (Visitor): کسی است که به مکانی غیر از محیط معمولی خود مسافرت می‌کند و کمتر از دوازده ماه متوالی در آنجا به سر می‌برد و هدف اصلی از این مسافرت این نیست که در مکان مورد بازدید، در ازای دریافت پول کار کند.
مسافر: کسی است که بین دو یا چند نقطه مسافرت کند.
گردشگران در هر کشور به سه دسته تقسیم می‌شوند:
گردشگران اهل یا مقیم آن کشور در خود کشور سفر می‌کنند.
گردشگران اهل آن کشور که به خارج سفر می‌کنند.
گردشگران خارجی که به آن کشور سفر می‌کنند.
گردشگری را نیز می‌توان از سه دیدگاه مختلف تقسیم‌بندی نمود:
تقسیم‌بندی بر اساس بین‌المللی بودن
تقسیم‌بندی بر اساس طول مدت اقامت
تقسیم‌بندی بر اساس فردییا دسته جمعی بودن
1-5- تاریخچه مسافرت و جهانگردی
مردم در دورانهای مختلف و مکانهای متفاوت با اهداف متفاوتی به سفر می‌پرداختند که در اینجا به ذکر چند نمونه می‌پردازیم:
عهد باستان: مردم متعلق به تمدنهای ماقبل تاریخ با انگیزه‌های زیر به سفر می‌پرداختند. برای کسب غذا، دوری از خطر، رفتن به مکانهایی با آب و هوای مساعدتر و بعدها برای تجارت و تبادل کالا.
قرون وسطی: در سده پنجم تا چهاردهم میلادی، مسافرت و تجارت رونق خود را از دست داد. مسافرت سخت و خطرناک بود. در این دوره کلیساهای مسیحی، نخستین انگیزه جهت مسافرت بود. در سده چهاردهم مسافرت به قصد زیارت رونق گرفت.
رنسانس: از سده چهاردهم تا هفدهم، بیشتر مسافرتها با هدف کسب دانش و تجربه اندوزی، انجام می‌شد.
انقلاب صنعتی: انقلاب صنعتی که از سال 1750 تا 1850، ادامه یافت پایه و اساس گردشهای دسته جمعی شد. در این دوره کارگران ساده رهسپار شهرها و کارخانه‌های تولیدی شدند. در این دوره تغییر مشاغل باعث گسترش طبقه میانی اجتماع گردید و این طبقه توان بیشتری برای تفریح و مسافرت یافت. مردم تمام روزهای هفته کار کرده و مسافرتها با هدف تفریح در روز آخر هفته انجام می‌شد.
جهانگردی در زمان کنونی: پیشرفت تکنولوژی و امکانات و تواناییها و دلایل متعدد دیگر باعث شد که بر میزان مسافرت، گردش و جهانگردی افزوده شود. امروزه بر اثر افزایش اوقات فراغت، درآمد افراد، ارتباطات و … مسافرتها رشد بالایی کرده است.
1-6- ضرورت گردشگری
نظریات موجود در مورد ضرورت گردشگری را می‌توان به چهار بخش تقسیم کرد:
دلایل اقتصادی
دلایل فرهنگی
دلایل اجتماعی
دلایل زیست محیطی