خدمات ارزش افزوده و عملکرد کارکنان

دانلود پایان نامه

15 کارمندان ما از بانک رضایت دارند.
16 کارکنان این بانک بخاطر کارا بودن شعبه به خودشان می‌بالند.
17 اگر بعضی افراد بطور غیرمنتظره‌ای بانک را ترک کنند، ما به دردسر بزرگی می‌افتیم.
18 مدیریت بانک، از کار گروهی کارکنان حمایت می‌کند.
19 سیستم اطلاعاتی موجود در بانک دستیابی به اطلاعات مربوطه را ساده ساخته است.
20 در بانک افرادی هستند که با عملکرد خود، سطح عملکرد سایرین را بالا می‌برند.
21 مشتریان عموماً از بانک راضی هستند.
22 بانک تا حد زیادی زمان حل مشکل مشتری را کاهش داده است.
23 سهم بازار بانک طی چند سال گذشته در مقایسه با بانکهای مشابه دائماً افزایش یافته است.
24 روابط مستمر، پایا و بلندمدت این بانک با مشتریانش، بوسیله دیگران در این صنعت مورد تحسین قرار می‌گیرد.
25 این بانک بیشتر از هر بانک دیگری در این صنعت در حفظ خدمات ارزش افزوده تلاش و کوشش می‌کند.
26 نسبت به بانکهای دیگر، مشتریان این بانک وفادارتر هستند.
27 هنگامی این بانک کسب و کار جدیدی را شروع می‌کند، مشتریان، این بانک را در مقایسه با سایر بانکها بیشتر انتخاب می‌کنند.
28 اکثر کارکنان بانک بازار های هدف و مشتریان مورد نظر بانک را درک و شناسایی می‌کنند.
29 این بانک معمولاً درباره این موضوع که مشتری درباره آنها چه فکر می‌کند یا از آنها چه می‌خواهد نگران نیست.
30 این بانک بر روی خواسته‌ها و نیازهای مشتریان سرمایه‌گذاری می‌کند تا آنها را خشنود و راضی سازد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مکانیسم دفاعی و عوامل محیطی

کاملاً موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملاً مخالفم
عملکرد کارکنان این بانک طوری است که زمینه‌ساز پیشرفت بانک نسبت به رقبا را فراهم می‌نماید.
برنامه‌های عملیاتی بانک طوری است که دقیقاً منطبق با برنامه‌های بلندمدت آن بوده و سودآوری آن را در بلندمدت تضمین می‌کند.
عملکرد بانک در خصوص مشتریان اصلی و کلیدی مؤثر بوده و دارای سطح بالایی از انعطاف‌پذیری است.
خطمشیها، استراتژیها و برنامههای منابع انسانی بانک سازگار با خطمشی و استراتژیهای عملکردی است.
استخدام و پیشرفت حرفهای نیروی انسانی، سازگار با خطمشی و استراتژیهای عملکردی بانک مدیریت شده است.
بانک از نظرسنجی و سایر روشهای اخذ بازخور از کارکنان جهت بهبود خط‌مشیها، استراتژیها و برنامه‌های عملکردی استفاده می‌نماید.