منبع پایان نامه ارشد درمورد استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش، تغییرات در بدهی بلند مدت

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

  

تغییرات در ارزش ویژه: هر افزایشی که در ارزش ویژه در فاصله دو دوره مالی ایجاد گردد، منبعی از لحاظ افزایش سرمایه در گردش به شمار می رود و برعکس هر گونه کاهشی به وجود آمده باشد، مانند مصارف می باشد و کاهش سرمایه در گردش را به دنبال دارد.

تغییرات در بدهی بلند مدت: افزایش در بدهی بلند مدت در طی دوره مالی منبعی در جهت افزلیش سرمایه در گردش به شمار می رود. طبعا هر گونه کاهش در بدهی بلند مدت پیدا گردد از مصارف وجوه حکایت می کند و موجب کاهش در سرمایه در گردش می گردد.

تغییرات در دارایی ثابت: کاهش در دارایی ثابت خالص در فاصله دو دوره مالی موجب افزایش وجوه و نتیجه افزایش سرمایه در گردش می گردد. بر عکس افزایش دارایی ثابت از کاربرد وجوه در تحصیل آن حکایت می کند و سبب کاهش سرمایه در گردش می گردد(شر[1]،1989).

 

2-9-2-1 تغییرات در ارزش ویژه

معمولا تغییرات عمده در سرمایه در گردش ناشی از تحولاتی می باشد که در ارزش ویژه ایجاد شده می باشد. افزایش ارزش ویژه به خصوص وقتی از سود عملیاتی به وجود آمده باشد منبعی می باشد که سرمایه را بالا می برد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه درباره پایان نامه، مطالعه

[1] Scherr

 

 

مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران