محیط بازاریابی، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد شرکت در محیط تجاری الکترونیکی در ایران خودرو

تکه ای از متن پایان نامه :

 

2-2-7-7- بسته بندی

نوع و چگونگی بسته بندی بر هزینه و بهره وری در سیستم لجستیک اثر مستقیم و قابل ملاحظه‌‌ای دارد. این قضیه یک توجه ابتدایی و پایه به بسته بندی می باشد و در یک دیدگاه کلی و یکپارچه، بسته بندی باعث موفقیت سیستم لجستیک و فروش می باشد.

توجه لجستیک یکپارچه به عملیات بسته بندی نشان دهنده اهمیت و اثر این عامل بر فروش و سودآوری می باشد. اما تعداد محدودی از مدیران به بسته بندی با توجه سیستمی می نگرند. به همین دلیل یک مرکز برنامه ریزی و کنترل یکپارچه برای تعیین و تبادل هزینه-منفعت بسته بندی در اکثر سازمان‌ها ایجاد نشده می باشد که نیاز به کار بیشتر در این زمینه می باشد. با اظهار این مقدمه، مباحث زیر در ارتباط با بسته بندی بایستی مورد مطالعه قرار گیرند:

  • تبادل عملیات بسته بندی و نتایج آنها با سایر عملیات لجستیک در محیط بازاریابی و تولید.
  • سه وظیفه اصلی و پایه‌‌ای در بسته بندی شامل کارایی، حفاظت و نگهداری از محصول و ارتباطات بسته بندی.
  • بسته بندی‌های سنتی و تکنولوژی‌های بسته بندی و ارتباط آنها با محیط.

بسته بندی بر کلیه هزینه‌های لجستیک مؤثر می باشد. مدیریت موجودی نیز به دقت در شناسایی اقلام در حین انتقال و نگهداری وابسته می باشد که کلید این وابستگی بسته بندی می باشد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق درباره مزیت رقابتی پایدار، مراتب تصمیم گیری

در انتخاب سفارش نیز مواردی زیرا سرعت، دقت و کارایی به سیستم و نوع بسته بندی وابسته اند. عامل بسته بندی بر هزینه حمل و نقل، ظرفیت‌ها و سرعت ارائه خدمات حمل و نقل مؤثر می باشد و مهم کالا و محصول بین تولید کننده و توزیع کننده مستقر می گردد، روش‌های جابجایی و بسته بندی شکل می گیرند. با تداوم این تبادل، بسته‌ها و بچ‌ها به شکل و اندازه استاندارد تبدیل می شوند.

از دیدگاه بهره گیری از بسته‌ها، صنایع بایستی به گونه‌‌ای آنها را طراحی کنند که در عین سادگی، زیبایی و حفاظت از محصول به راحتی باز شده و محصول داخل آنها بهره گیری گردد.