پایان نامه کارشناسی ارشد، روابط اجتماعی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

  • 1کارت شناسایی ملی : سند شناسایی اتباع ایرانی می باشد که توسط سازمان ثبت احوال کشور صادر می‌گردد و در آن مشخصات فردی ، شماره ملی ، کد پستی و محل سکونت دارنده کارت درج با در نظر داشتن مفاد قانون موصوف و آئین نامه اجرایی آن می‌توان استنباط نمود که یکی از اهداف دولت از پیگری موضوع کارت ملی و اجرای آن این می باشد که آحاد مختلف مردم برای نهادهای دولتی قابل شناسایی بوده و دارای کارت شناسایی باشند که در وضعیت فعلی طبق عرف جامعه ، مدارک دیگری مانند گواهینامه و پایان خدمت و کارت های شناسایی صنفی جایگزین کارت ملی شده می باشد که هر کدام ویژگی های خاص خود را دارند .

 

مبحث دوم جعل سند  

جعل مانند جرایمی می باشد که علاوه بر زیان های فردی که موجب اختلال در معاملات و روابط بازرگانی و اداری گردیده سبب سلب اعتماد مردم و ایجاد نگرانی شده و آسایش و رفاه عمومی را به خطر می اندازد پس جرم مزبور مبتنی بر اضرار فرد نیست و جامعه بیشترین ضرر را از ارتکاب آن خواهد داشت  این جرم از جهت دیگری نیز مهم می باشد و آن نقشی می باشد که جعل اسناد سجلی در وقوع جرایم دیگر دارد همه متولیان امر قضا و مسئولین نظم و انضباط جامعه ، در این مطلب متفق القول هستند که جعل سند با هدف بهره گیری در ارتکاب جرم دیگر بوقوع می‌پیوندد استحکام روابط اجتماعی و اقتصادی منوط به آن می باشد که افراد جامعه بتوانند به صحت و اصالت نوشته ها و اسناد، اطمینان داشته باشند هدف مقنن نیز در برخورد با جاعلین و بهره گیری کنندگان از سند جعلی طرفداری از نوشته ها، مدارک و اسناد و اعتبار آنها می باشد از همین رو علی رغم اینکه در بسیاری از موارد جعل موجب بردن مال می گردد، در زمره جرایم علیه آسایش عمومی، و نه جرایم علیه اموال طبقه بندی شده می باشد

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق با موضوع روابط خانوادگی، توانایی ها

 

گفتار اول – تاریخچه جعل