مقاله عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد، زنان سرپرست خانوار

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

وجود ندارد[1] و همین امر مانع از اجرای این طرفداری حقوقی می‌گردد. علاوه بر اینکه برای وصول اجرت‌المثل از اموال زوج، بنا به علت های متعددی مانند مخفی کردن اموال توسط شوهر، عدم اعلام صحیح فهرست اموال از سوی زوج و … عملاً قابلیّت اجرایی را دارا نیست.[2] پس، معضلات و موانع عملی فوق، موجب فقدان طرفداری حقوقی مؤثر از زنان مطلّقه می‌گردد.

گفتار سوم: عدم اشتغال و عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد

معضلات مالی آنان به این میزان، محدود نشده و وضعیت ناگوار مالی آنان زمانی رو به وخامت می‌گذارد که با وجود داشتن امکان شغلی اندک نیز، بیش از دو سوم از زنان سرپرست خانوار[3]، به دلیل عدم تخصص و مهارت کافی و لازم، عمدتاً در بخش خدمات یا شغل‌های بی‌ارزش به عنوان نیروی کارِ ساده مشغول شده و مزد اندکی دریافت می‌نمایند که آن را نیز صرف نیازهای اوّلیّه‌‌ی خود و خانواده‌شان می‌سازند.[4] پس ضرورت طرفداری از این زنان به همراه افزایش یافتن آمار طلاق، امری واضح و آشکار می باشد.

عدم پوشش بیمه‌های اجتماعی نسبت به زنان مطلّقه نیز عامل دیگری می باشد که بر فقر آنان دامن می‌زند چه آنکه زنان مطلّقه در مقایسه با زنان بیوه که شوهرانشان فوت نموده و به تبع همسرانشان، هم در زمان حیات و هم در زمان پس از فوت تحت بیمه‌ قرار گرفته‌اند، از وضعیت مالی ضعیف‌تری برخوردارند زیرا در صورتی هم که به تبع شوهرانشان تحت[1]ـ محمود حکمت‌نیا، حقوق زن و خانواده، (تهران، سازمان نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390)، ص 199؛ علی‌رضا باریکلو، «مبانی حقوقی طرفداری از درآمد ایام زناشویی زوجه مطلقه»، (فصلنامه خانواده‌پژوهی، سال هفتم، شماره 28، زمستان 1390، صص 519 ـ 538)، ص 519 و 527.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کارشناسی ارشد، پایان نامه

[2]ـ لیلا سادات اسدی، پیشین، صص 28 و 48.

[3]ـ برگرفته از سخنان آقای پرویز زارعی در همایش «زنان سرپرست خانوار» مورخ: 25/7/1385، (انجمن ایرانی مطالعات زنان، خبرنامه دوره پنجم، شماره بیست و دوم، تیر 1386)، ص 2.

[4]– Sylvia CHant, “Female Household Headship and the Feminisation of Poverty: Facts, Fictions and Forward Strategies”, (Isuue 9, Gender Institute, London School of Economics, May 2003, Available at: <http://eprints.lse.ac.uk/574/1/femaleHouseholdHeadship.pdf>, Last visited: 29/9/2013), p 13.