منبع تحقیق درباره بنگاه های جدیدالورود، بنگاه های کوچک

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر  ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران

تکه ای از متن پایان نامه :

 خروج از فعالیت، کوچک گردد. درحالیکه چنانچه کارایی کم تر از حد انتظار بنگاه، در حدی اندک و قابل اغماض باشد، تمایلی نیز برای کوچک شدن بنگاه وجود نداشته و بنگاه ترجیح می دهد در همان مقیاس باقی بماند. درنتیجه، مقیاس بزرگ تر ورود بیانگر موفقیت بیشتر می باشد. پس، بر اساس نظریه های موجود در این حوزه عموماً بنگاه های جدید با مقیاسی کوچک وارد می شوند، اما امید به زندگی نسبتاً کوتاهی دارند، زیرا ورود آسان الزاماً دوره ی حیات طولانی را در بر نمی گیرد.

رفتار بنگاه های جدیدالورود به فعالیت اقتصادی در راستای تعدیل اندازه خود نسبت به وضعیت موجود و گذشته زمان، موضوعی می باشد که از هر حیث اهمیت یافته و علاوه بر آن، می تواند به عنوان مبنایی برای تعریف اندازه مورد توجه جدی قرار گیرد.با چنین شناختی از تأثیر اندازه بر عملکرد یک بنگاه اقتصادی می توان مطالعات متعددی را در این حوزه مشاهده نمود. اما شروع مطالعات منسجم و علمی دوره ی حیات بنگاه های اقتصادی را شاید بتوان به مطالعه ی انجام شده توسط ایوانس[1] در کشور امریکا و در سال 1987 نسبت داد. ایوانس با بهره گیری از داده های مربوط به بنگاه های تجاری کوچک امریکا، ارتباط ی مثبت قوی ای را بین احتمال بقای بنگاه ها و اندازه ی آن ها آزمون کرده می باشد. پس از ایوانس، دیون، ربرت و ساموئلسن (1989)  و نیز فیلیپس و کریچف (1989) در مطالعات جداگانه ای موضوع بقا و رشد بنگاه های وارد شده به تجارت امریکا را مطالعه کردند. کاهش نرخ شکست بنگاه در نتیجه ی افزایش اندازه آن از نتایج مطالعه دیون و همکارانش می باشد.مطالعه ی فیلیپس و کریچف نیز که با بهره گیری از داده های بنگاه های کوچک امریکا انجام شده، نتایج مطالعه ی ایوانس را تأیید کرده می باشد ( فیض پور و همکاران، 1390).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه، مطالعه

اهمیت سرمایه بیشتر مورد نظر معامله کنندگان با شرکت می باشد و اشخاص با ملاحظه اعتبار و میزان سرمایه شرکت، قرارداد منعقد و یا معامله انجام می دهند. به این جهت هر شرکت بایستی در هر گونه اسناد و صورت حساب و اعلانات و نشریات و غیره که به طور خطی یا چاپی صادر یا منتشر می نماید میزان سرمایه خود و آن قسمتی که تأدیه شده می باشد صریحاً قید کند.  ون آئوکین[2]  معتقد می باشد سرمایه­گذاری مناسب و کافی در شرکت­ها به آنها این امکان را می­دهد تا بتوانند منابع ضروری را تحصیل کنند.  وی اهمیت تحصیل منابع را با موفقیت شرکت­ها در بازار مرتبط می­داند و می­گوید به این طریق شرکت­ها می­توانند فرصت­های بازار را با موفقیت دنبال کنند و از مزیت­های فعالیت در بازار بهره­مند شوند (ون آئوکین، 2005).  کسار[3] معتقد می باشد[1] Evans

[2] Van auken

[3] Cassar