پایان نامه درباره افزایش بهره وری، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد شرکت در محیط تجاری الکترونیکی در ایران خودرو

تکه ای از متن پایان نامه :

باشند، نه تنها حجم بیشتری از انبار مورد نیاز می باشد بلکه به تعداد انبار بیشتری نیز احتیاج می باشد و بعکس.

ارتباط بین بسته بندی و دسته بندی کالا و روش‌های حمل و نقل:

بین دسته بندی تولیدات و نوع وسیله حمل و نقل نیز ارتباط متقابلی هست. حمل کالا از طریق هوا هزینه بیشتری دارد اما هزینه بسته بندی کمتری را طلب می کند، زیرا ضایعات کمتری را به همراه دارد. در مقابل، حمل کالا از طریق زمین (راه آهن و جاده) به دلیل پیشامد ضایعات بیشتر، نیاز به هزینه بسته بندی بیشتری دارد.

ارتباط بین کنترل کیفیت با سایر اجزا:

در صورت وجود ارتباط کافی و مناسب میان واحد کنترل کیفیت با سایر واحدها، یقیناً نتایج آن برای سیستم، مفید می باشد و کارها به نحو بهتری انجام می گردد (مشبکی، 1387، 90).

“مدیریت لجستیک” نیاز می باشد که همان اداره یکپارچه اجزای لجستیک و متناسب کردن آنها در جهت دسترسی به اهداف کلان سازمان می باشد(مشبکی، 1387، 91).

مدیریت لجستیک، ارتباط و تعامل بین سطوح لجستیک را با منابع تأمین از یک طرف و واحدهای مصرف کننده در سازمان از طرف دیگر، آنچنان مستقر می کند که بهترین کالا و مواد را با کمترین هزینه و بها در اختیار نیازمندان به خدمات لجستیکی قرار دهد و متقابلاً با دریافت نظریات اصلاحی طرفین و انتقال آن به واحدها، این تعامل و تبادل را در جهت افزایش بهره وری، به حداکثر می رساند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه، مطالعه

مدیریت لجستیک یکی از عناصر اصلی ستاد مرکزی می باشد که ماموریت طراحی، برنامه ریزی، سیاست گذاری، تدوین روش‌های انجام کار، متناسب کردن امور، صدور دستورالعمل و نظارت را در امور لجستیکی بر عهده دارد و کیفیت عملکرد آن، اثرات مستقیم بر عملیات اصلی سازمان دارد (مشبکی، 1387، 91).