دانلود پایان نامه با موضوع استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش، تغییرات در دارایی های ثابت

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

کاهش سرمایه در گردش وقتی از نقصان ارزش ویژه ناشی گردد، خطر آفرین می باشد و اگر از زیان عملیات به وجود آمده باشد خطر بزرگتری می باشد. اعلام سود سهام از ارزش ویژه می کاهد و پرداخت آن سرمایه در گردش را کاهش می دهد، تصمیم به پرداخت سود سهم بایستی زمانی اتخاذ گردد که اثر آن بر روی سرمایه در گردش تعیین شده و مطالعه شده باشد. فروش سهام جدید برای مدتی سرمایه در گردش را افزایش می دهد، مشروط بر اینکه صرف نیازهای جاری موسسه گردد نه اینکه برای گسترش دارایی های ثابت و یا2-9-2-3 تغییرات در دارایی های ثابت

سرمایه گذاری در دارایی های ثابت از سرمایه در گردش کم می کند. بایستی توجه داشت که در زمان گسترش فعالیت و یا نو کردن وسایل تولید، سرمایه در گردش به مقدار مورد نیاز باقی بماند و طوری لطمه نبیند که امور روزمره مختل گردد، در بسیاری موارد اقلام دارایی ثابت را نمی توان از محل سرمایه در گردش خریداری نمود اما بایستی به طریق دیگر مانند افزایش سرمایه و یا اخذ وام بلند مدت، تامین شوند.

وقتی تغییرات خالص حاصل در دارایی ثابت را برای مدت زمان بین دو ترازنامه مطالعه می کنیم، معمولا افزایش دارایی ثابت با کاهش سرمایه در گردش همراه می باشد و بر عکس هنگام کاهش دارایی ثابت سرمایه در گردش افزایش می یابد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   بیمه‌های اجتماعی، کارشناسی ارشد

کاهش دارایی ثابت ممکن می باشد در نتیجه فروش اقلامی از این موارد و یا به سبب محاسبه و یا افزایش استهلاک انباشته به وجود آمده باشد. اگر استهلاک سالانه رقم بزرگی را تشکیل دهد، ممکن می باشد سبب گردد که مبالغ سرمایه گذاری جدید در دارایی ثابت می باشد در موقع محاسبه سرمایه در گردش ظاهر نشود، به خاطر اینکه این دو همدیگر را تهاتر می کنند. روشن می باشد در مواردی که دارایی ثابت جدید خریداری می گردد، سرمایه جاری می تواند به میزان استهلاک سالانه آن افزایش پیدا کند. کلیه عواملی را که طی سال مالی در تغییر حساب های دارایی های ثابت موثرند غالبا نمی توان مطالعه نمود، زیرا معمولا 

 

 

مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران