مقاله قانون جدید مجازات اسلامی مصوب، قانون جدید مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 و از آن تاریخ قوانین با الهام از همان قانون با در نظر داشتن شرایط زمانی و مکانی، به وجودآمدن جرایم جدید متحول گردید .

در حال حاضر دیگر معلوم نیست که آیا شماره‌ مواد «قانون تعزیرات» مصوب سال ۱۳۷۵ از همان ۴۹۸ شروع می‌گردد یا از شماره یک. چنین موضوعی با در نظر داشتن تغییر تعداد مواد قانون مجازات اسلامی از ۴۹۷ به ۷۲۹ بی‌معنی می باشد؛ پس نیاز به تعیین تکلیف از سوی مجلس شورای اسلامی دارد. یعنی بهتر بود که در ماده‌ آخر قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با تعیین مواد منسوخه‌ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵، به این نکته هم اشاره می‌گردید که شماره‌ مواد قانون اخیرالذکر از یک شروع می‌گردد.

 

گفتار دوم – تعریف و مفهوم جعل

بند اول – معنی لغوی جعل

جعل در لغت عربی به معانی مختلف آمده می باشد . یکی به معنی خلقت کردن و ایجاد کردن مثل ( جعل ا… الظلمات ) دیگر به معنی قرار دادن و گردانیدن مثل ( جعل الحسن قبیحا ) دیگر به معنی تصور کردن مثل ( جعل الحق باطلا ) دیگر به معنی دگرگون کردن و پنداشتن و نامیدن و نسبت دادن نیز آمده می باشد[1].

در لغت نامه دهخدا ، جعل به معنای ساختن ، گردانیدن ، مبدل ساختن و وضع کردن ، قرار دادن، آفریدن هر چیز ساختگی که در آن دعوی اصل نمایند و هر چیزی که کسی از پیش خود اختراع کند ، بیان شده می باشد[2].

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه، حقوق ایران

 

بند دوم – معنی اصطلاحی جعل

در فقه به جای جعل، کلمه تزویر استعمال می شده و از این حیث تزویر مترادف جعل می باشد قانونگذار ایران هم بدون تفاوت، گاهی فقط از عنوان جعل و زمانی فقط از عنوان تزویر، و گاهی هم از عنوان جعل و تزویر تواماً بهره گیری نموده می باشد

در قوانین ما مانند قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و قانون تعزیرات مصوب 1375 و قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 تعریفی برای جعل ارائه نشده بلکه تنها به مصادیقی از آن اشاره شده1 محمد سلیمان پور، جعل اسناد در حقوق ایران ، نشر گنج دانش ، تهران، 1341 ، ص 10

2 علی اکبر دهخدا ، پیشین، ص 573