دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دعاوی خانوادگی، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 ندارند.[1] با وقوع طلاق همین پشتوانه‌ی مالی زنان که در طول زندگی‌ پرداخت‌ می‌گردید نیز به پایان رسیده و آنان عدم دریافت مقرری ماهانه، شرط نصف دارایی و اجرت‌المثل ایام زناشویی: هرچند مقرری ماهانه، شرط نصف دارایی و اجرت‌المثل ایام زناشویی در قوانین فعلی ایران مورد پیش‌بینی قانونگذار قرار گرفته می باشد اما با وجود این، نهاد حقوقی اول عملاً اجرا نمی‌گردد.[2] نهاد حقوقی دوم نیز به علت در  بر داشتن معضلات اجرایی فراوان مانند عدم توان اثبات دارایی زوج از سوی زوجه، تشدید این ناتوانی به علت رویه‌ی قضایی حاکم، بلاتکلیفی زنان با عدم اجرای گواهی عدم امکان سازش از سوی مردان و … نتوانسته می باشد از زنان طرفداری مالی لازم را به اقدام آورد.[3] در نهاد حقوقی سوم زوجه می‌تواند بر مبنای قاعده‌ی استیفاء و با تحقق شروطی (دستور زوج، عدم وظیفه‌ی شرعی، انجام اقدام، اجرت داشتن، عدم قصد تبرع)، اجرت کارهای انجام شده در طول زندگی مشترک را از زوج دریافت کند (تبصره‌ی ماده‌ی 336 ق.م) اما عملاً دو شرطِ عدم قصد تبرع و دستور زوج، غالباً[1]ـ نظرسنجی که از طریق ارائه‌ی پرسش‌نامه و مطالعه پرونده‌ها در شبکه‌یCMS  به اقدام آمده، نشان‌دهنده‌ی این می باشد که میزان پرونده‌های مربوط به مطالبه‌ی نفقه و مهریه به ترتیب رتبه‌های اول و دوم را در میان دادخواست‌های تسلیم‌ شده به دادگاه را در شش ماهه‌ی اول سال‌های 1389 و 1390 داشته‌ و 6/51 درصد از زنان اظهار داشته‌اند که شوهرانشان به آنها اصلاً نفقه پرداخت ننموده و 7/24 درصد آنان از میزان نفقه‌ی پرداختی شوهرانشان رضایتی ندارند. همچنین 5/45، 7/22 و 1/16 درصد از زنانی که اصلاً نفقه‌ای دریافت ننموده‌اند به ترتیب اظهار داشته‌اند بیش از دو سال، یک سال و 6 ماه می باشد که از دریافت نفقه محروم بوده‌اند (عصمت نجفی‌ ثانی و زهره محمدنیائی، «مطالعه پرونده‌های دادگاه‌های خانواده و عوامل مؤثر بر افزایش آنها»، در کتاب اندیشه‌های راهبردی (زن و خانواده)، دبیرخانه نشست اندیشه‌های راهبردی (گردآورنده)، جلد دوم، (تهران، پیام عدالت، 1391، صص 1024 ـ 1043)، صص 1029 و 1033؛ همچنین نتایج به دست آمده از یک پژوهش میدانی در مجتمع قضایی خانواده شهر تهران که بر روی دو هزار پرونده‌ی مربوط به دعاوی خانوادگی صورت گرفته می باشد، نشان می‌دهد که بالاترین میزان معضلات زنان، درگیری اقتصادی آنان و بیشترین میزان شکایت آنان، مربوط به نفقه بوده می باشد (بهناز موحدی، «طرح بیمه زنان خانه‌دار، گامی کوچک با هدفی بزرگ»، (ماهنامه عروس هنر، شماره 21، مرداد 1382، صص 6 ـ 8)، ص 6).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کارشناسی ارشد، پایان نامه

[2]ـ لیلا سادات اسدی، «مطالعه تطبیقی معاضدت‌های مالی حین طلاق و پس از آن»، (ماهنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)، سال شانزدهم، شماره 54، بهار و تابستان 1390، صص 28 ـ 51)، صص 28 و 48.

[3]ـ لیلا دژخواه، «طلاق و چالش تنصیف دارایی»، (فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، سال نهم، شماره 35، بهار 1386،    صص 129 ـ 158)، صص 129، 149، 150 و 152.