مقاله درباره روانشناسی اجتماعی، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

مطالعات بارسولومو(1997) نشان می دهد، الگوی دلبستگی به طور مستقیمی روابط حمایتی را از طریق اثر مدل ها بر رفتار جستجوی کمک نشان می دهد. پس وجود هر کدام از این الگوهای شخصیتی تبیین کننده الگوی خاصی در روابط بین نسلی خواهد بود.

مطالعات سسایرلی[1] براساس تئوری دلبستگی حاکی از آن می باشد که فرزندان به طرفداری از والدین شان گرایش دارند، مخصوصاً زمانی که متوجه در خطر بودن آنان می شوند. مطالعات ترامتورف[2](2005) نیز اشاره می کند که حتی برای فرزندان بزرگسال، والدین منبع اولیه حمایتی در دوران استرس هستند و زمانی که منابع دلبستگی شان در معرض خطر می باشد، به دلیل نیازهای خودشان، از آنها طرفداری می کنند. فرزندان بزرگسال کمک را به مقصود حفظ والدین شان که به عنوان حمایتی هستند، ارائه می دهند. (کریمی، 1386: 15-14)

انتقاداتی را که می توان از چنین تئوری داشت آن می باشد که اولاً این تئوری روابط بین نسلی را تنها از یک بعد روان شناختی مورد مطالعه قرار می دهد و ابعاد دیگر مانند محیطی و اجتماعی و غیره را در بر نمی گیرد. و در واقع به علل و عوامل طرفداری فرزندان از والدین توجه دارد. در صورتی که به عکس این جریان توجه زیادی ندارد، زیرا این جریان دوطرفه می باشد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع پایان نامه، حقوق ایران

2-4-2 نظریه نوع دوستی[3]

نوع دوستی به معنی انجام کاری برای دیگری به علت اینکه در مورد رفاه دیگری نگرانی هست. تکیه این تئوری بیشتر روانشناسی اجتماعی می باشد، به طور کلی طرفداران این تئوری تصدیق می کنند که والدین احساس می کنند طرفداری بیشتری را نسبت به آن چیز که از فرزندان دریافت می دارند به آنها ارائه می دهند، و همین امر دلیل محکمی برای نوع دوستی والدین می باشد.

این تئوری بر سه فرض استوار می باشد:

  • والدین طرفداری بیشتری را به فرزندانی که منابع کمتری دارند ارائه می دهند، نسبت به فرزندانی که منابع بیشتری در اختیار دارند.

[1] – Cicirelli

[2] – Trammdorff

[3] – Altruism