مقاله درمورد کالاهای مصرفی، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد شرکت در محیط تجاری الکترونیکی در ایران خودرو

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

2-2-3- عوامل و اجزای لجستیک

برای اجرای مأموریت‌ها و دسترسی به اهداف لجستیکی، هر سیستم لجستیک دارای اجزای زیر می باشد:

  • تعیین ضوابط و استانداردها: در این قسمت، استانداردهای مناسب برای نوع اقلام و کالاهای مصرفی و نیز تعیین اندازه مصرف در سازمان مطالعه و تدوین می گردد تا ادامه عملیات بر این اساس انجام گیرد.

11-امور مربوط به ارتباطات و مخابرات: این زیرسیستم به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های مجموعه لجستیک از اهمیت فوق العاده‌‌ای برخوردار می باشد و شریان حیاتی اطلاعات در سازمان‌هاست.

12-امور مربوط به اقلام بازیافتی و ضایعات: این زیرسیستم با تعیین تکلیف اقلام معیوب و از رده خارج، تصمیمات مقتضی اعم از بازسازی کامل، فروش و یا انهدام آنها را اتخاذ می کند.

13-زیرسیستم کنترل اموال: ثبت و کنترل تمامی کالاها، اقلام، وسایل و تجهیزات موجود در سازمان، وظیفه این قسمت می باشد (مشبکی، 1387، 84-86).

 

2-2-4- ارتباط بین اجزای لجستیک

از آنجایی که امور لجستیکی مثل یک رشته زنجیر به هم پیوسته می باشد و امکان جدا کردن و تفکیک آنها از یکدیگر در سازمان واحد امکان ندارد، پس تمام این امور بایستی به صورت یکجا و متعامل دیده گردد و هرگونه طراحی و تصمیم گیری یا مطالعه و نظارت بر آنها بایستی به صورت سیستمی انجام گیرد. در زیر نمونه‌هایی از ارتباط بین اجزای لجستیکی ارائه شده می باشد:

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه درباره ،

ارتباط بین حمل و نقل و انبار: ارتباط تنگاتنگی بین سطح انبار و سرعت وسیله حمل و نقل هست بطوریکه اگر سرعت حمل و نقل کم باشد و وسایل حمل ونقل سازمان در این زمینه، محدودیت داشته