تحقیق با موضوع کارشناسی ارشد، اسناد تجاری

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

اصلاح و انطباق سند با قانون قابل تدارک می باشد مانند تمبر سند که عدم الصاق آن موجب عدم اعتبار سند نبوده و الصاق بعدی آن ممکن و میسور می باشد .

در مقابل اسناد عادی که درعموماً به هنگام معاملات عادی اشخاص تنظیم می گردند از این اصل (اصل صحت) بهره مند نبوده و به محض انکار یا تردید طرف دعوی ، بار اثبات صحت و ارائه علت های در این خصوص بر عهده ارائه کننده سند بوده و عدم توان اثبات آنرا از عداد علت های وی خارج می کند بدین وصف در حقیقت سند عادی را نمی توان همسنگ سند رسمی از علت های اثبات دعوی دانسته بلکه این علت های به مشابه سایر علت های از قبیل قسم و… ، محتاج به مطالعه ، تأیید و اقناع وجدانی قاضی دارند در حالیکه سند رسمی به محض ارائه قابل انکار و…نبود. و از ادلۀ اثباتی قوی به شمار آمده و دادرس نیز نمی تواند از اعتبار دادن به آن در شرایط عادی خودداری نماید.

لازم به ذکر می باشد علیرغم اظهار صریح قانونگذار با اینکه در مقابل سند رسمی تنها ادعاء جعل قابل پذیرش می باشد ادعاء اشتباه مأمور در تنظیم اسناد رسمی چه بر اساس اشتباه خود چه بر اساس اعلامات اشتباه افراد پذیرفته شده و نمی توان تصور نمود مأمور دولت مرتکب اشتباه نخواهد گردید و این فرض کاملاً مغایر با منطق بوده و رویۀ معمول در دادرسی نیز مؤید پذیرش این ادعاء می باشد البته قانونگذار رفع این اشتباهات را عموماً درصلاحیت هیات های ثبتی قرار داده و بدلیل سادگی و سهولت تشخیص و رفع آن ارجاع امر به محاکم عمومی احتراز می نماید. از این مورد که بگذریم تنها دعاوی قابل پذیرش جهت قانون مدنی اسناد عادی را  به دو دسته تقسیم نمود :

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود مقاله مدیریت بازرگانی، استان مازندران

  • اسناد تجاری
  • نامه های خصوصی

 

در دو حال اسناد عادی اعتبار اسناد رسمی را پیدا می کنند: