دانلود تحقیق با موضوع عناصر قرارداد بیمه، قراردادهای بیمه

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

 بند دوم: عناصر قرارداد بیمه

غالب  قرارداد‌های بیمه‌ای برای تحقق، مستلزم وجود عناصر هستند که بدون آنها تشکیل و ایجاد نمی‌گردند. این عناصر که عبارت از حادثه، خطر، موضوع، مورد، حق و سرمایه بیمه هستند، در این قسمت به اجمال مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

الف: حادثه، خطر و ویژگی‌های آنها

در غالب قراردادهای بیمه‌ای، تحقق تعهدات بیمه‌گر منوط به وقوع حادثه یا خطر می باشد. حادثه یا خطر اگرچه معمولاً در یکدیگر ادغام یافته و به سرعت در جوار هم تحقق می‌یابند اما این به آن معنا نیست که این دو، منفک و متمایز از یکدیگر نبوده و دارای هیچ تفاوتی نیستند. از نظر عدَه‌ای عنصر ناگهانی بودن نیز جزئی از یک حادثه می باشد. از نظر این عدّه، حادثه یعنی «واقعه یا پیش‌آمد ناگهانی و به نسبت شدیدی که در اثر عوامل خارجی بدون دخالت میل و اراده بیمه‌گذار یا بیمه‌شده رخ دهد …»[1]، «ناگهانی به مفهوم کوتاه‌مدت می باشد که در زمانی محدود به گونه‌ای مشخص و متمایز ظاهر می‌گردد».[2]

اگرچه فرد به علت بیماری مدت‌ها در بستر بیماری قرار داشته باشد اما با وقوع و بروز یک عامل (حادثه) مانند تصادف، سکته، مسمومیّت، نیش حشرات و …، به طور ناگهانی یا به مرور زمان فوت می‌کند زیرا حادثه در یک لحظه و به طور ناگهانی رخ داده می باشد.[3] ماده‌ی 2 ق.ت.ا نیز در تعریف حادثه مقرر داشته می باشد: «حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی می باشد پیش‌بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر اقدام یا اتفاق ناگهانی رخ می‌دهد … ». بدین ترتیب به نظر می‌رسد، عنصر ناگهانی بودن نیز، رکن چهارمی می باشد که در کنار سه عنصر دیگر، باعث تحقق حادثه می‌گردد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مدیریت بازرگانی، عملکرد شرکت

پس، آن چیز که که باعث تحقق خطر شده می باشد و به عبارت دیگر آن چیز که که پیش از وقوع خطر رخ داده و زمینه‌ی بروز آن را ایجاد ساخته می باشد، حادثه نامیده می‌گردد مانند تصادف یا[1]ـ جانعلی محمود صالحی، پیشین، ص 137.

[2]ـ آیت کریمی، پیشین، ص 405.

[3]– همان.