دانلود مقاله تولید ناخالص داخلی، شرکت های تولیدی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر  ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

هلمرز و راجرز[1] (2010) مقاله ای تحت عنوان نوآوری و بقای شرکت های تازه وارد در انگلستان ارائه دادند. هدف این مقاله تجزیه و تحلیل بقای 162000 شرکت بریتانیایی ثبت شده طی سال های 2001 تا 2005 بود. از پایگاه داده [2](OFLIP) برای جمع آوری داده ها بهره گیری شده می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل برآورد کننده حد محصول(کاپلان- مایر) از رویکرد ناپارامتریک و مدل پروبیت[3] بهره گیری شده می باشد. ثبت اختراع و علائم تجاری را به عنوام شاخص نوآوری در نظر گرفت. به طور کلی، نتایج نشان می دهد که شرکت های جدید که حق ثبت اختراع یا علامت تجاری دارند 16 درصد کمتر احتمال خروج دارند. همچنین سهم بالاتر علائم تجاری ارتباط مثبتی با خروج دارد. در مقابل، سهم بیشتری از حق ثبت اختراع شرکت ها، ارتباط منفی با خروج دارد، تاثیر مثبت سهم علامت تجاری بر خروج نشان می دهد که بقا در صنعتی که در آن فرق مهم می باشد سخت تر می باشد. و پرداختند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل برآورد کننده حد محصول(کاپلان- مایر) بهره گیری شده می باشد. در این مقاله به این موضوع اشاره گردید که از عوامل پیش برنده بقا، اندازه راه اندازی (اولیه) شرکت می باشد، شرکت های بزرگتر احتمال بقاء بالاتری دارند و صنایع با رشد سریع تاثیر مثبتی بر طول مدت شرکت دارند. همچنین احتمال شکست شرکت با سن شرکت، کاهش می یابد. به طور اختصار، ادبیات در کشورهای در حال توسعه به طور کلی نشان می دهد که تعیین کننده اصلی خروج شرکت، اندازه می باشد، شرکت های کوچک نرخ بسیار بالاتری از خروج نسبت به شرکت های بزرگ دارا هستند و ارتباط یکنواختی بین اندازه شرکت و احتمال خروج هست، رشد بالاتر تولید ناخالص داخلی احتمال بقای شرکت را افزایش می دهد و اثر رشد در بخش خدمات نسبت به شرکت های تولیدی و بخش تجارت ضعیف تر می باشد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه درباره استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه در گردش

مالربا و مولینا[4] (2011) مقاله ای تحت عنوان چه چیزی باعث بقا و رشد شرکت های جدید در برزیل شده می باشد؟دیدگاه یادگیری و توانایی ارائه دادند. این مقاله عوامل موثر بر بقا و رشد شرکت های کوچک و جوان برزیل را از منظر یادگیری و توانایی در چهار بخش: فرآوری مواد غذایی، خودرو، مواد شیمیایی و الکترونیک  طی دوره 2008-2003 با تمرکز بر عواملی مانند اندازه، مالکیت خارجی، نوآوری، R&D و انواع مختلفی از قابلیت های تکنولوژیکی مربوط به سرمایه گذاری، پروژه ها و ارتباط مطالعه می کند. نتایج این پژوهش نشان داده می باشد که اندازه، نوآوری و متغیرهای سرمایه داخلی برای بقا مهم اند. سال های اول برای شرکت های جوان بسیار مهم می باشد و با غلبه بر آن، احتمال بقا افزایش می یابد. عوامل موثر بر بقا و رشد[1] Helmers and Rogers

[2] Oxford Firm Level IP

[3] probit

[4] Malerba and Molina