پایان نامه با موضوع استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه در گردش

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 اطلاعات کافی در اختیار قرار نمی گیرد. اما در هر حال تغییرات خالصی که در حساب های دارایی طی یک سال به وجود آمده می باشد برای تجزیه و تحلیل کفایت می کند. بعضی حساب ها نیز که معمولا نمی توان آنها را در شمار اقلام دارایی ثابت مقصود داشت موجب کاهش سرمایه در گردش می شوند، مثل وام بلند مدت داده شده به کارکنان و یا هزینه های سرمایه گذاری و تامین مالی کوتاه مدت:حد مطلوب نقدینگی تنها یک مرحله از مدیریت نقدینگی می باشد. آن چیز که که اهمیت دارد این می باشد که شرکت ها بتوانند وجود مازاد بر این حد مطلوب را در زمینه های کوتاه مدت سرمایه گذاری کنند و کمبود وجوه را از طرق مختلف تامین مالی کنند.

مدیریت مطالبات و موجودی ها:برای اداره نقدینگی شرکت شرط این می باشد که شرکت بتواند خط مشی ها و اقدامات مناسبی در روبرو شدن با مطالبات و موجودی کالا اتخاذ کند، مانند اینکه:

شرکت دارای سیاست اعتباری مشخص باشد و به آن اقدام کند. به عبارت دیگر شرکت مشخص کرده باشد که شرایط فروش به مشتریان مختلف چیست و به چه کسانی اعتبار می دهد.

شرکت دارای سیاست های و روش های مناسبی برای نظارت بر حساب های دریافتنی و وصول مطالبات باشد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق درباره مزیت رقابتی پایدار، مراتب تصمیم گیری

در زمینه پرداخت صورت حساب ها شرکت دارای سیاست و روش معینی باشد که هم امکان بهره گیری از فرصت های مربوط به این شیوه تامین مالی را فراهم می کند، هم اینکه جنبه اخلاق و انصاف در برخورد طلبکاران شرکت نیز رعایت می گردد(اکبری،1382).

برنامه ریزی نقدینگی:برنامه ریزی نقدینگی شرکت به عنوان اصلی ترین غیر از و پوشش دهنده سایر اجزا شناخته می گردد که زمینه برخورد فعال در ابعاد فوق را فراهم می کند. به عبارت دیگر اگر شرکت حد 

 

مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران