پایان نامه ارشد درباره منابع تامین مالی، کسب مزیت رقابتی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر  ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

اندازه ی شرکت ها در بدو شروع با سهم بدهی آنها در ساختار سرمایه شان ارتباط مستقیم دارد (کسار، 2004).  مودیگلیانی و میلر[1] اظهار می کنند که اندازه ی شرکت بر ساختار سرمایه تأثیری ندارد.  اما، محققان زیادی معتقدند بین اندازه ی  شرکت ها و ساختار مالی آنها ارتباط هست (مودیگلیانی و میلر، 1958).  چیتندن و همکاران[2] معتقد هستند تئوری مزبور در مورد شرکت های کوچک در مقایسه با شرکت های بزرگ کاربرد بیشتری دارد. زیرا، هزینه های تامین مالی برون سازمانی برای شرکت های کوچک بیشتر می باشد و این موضوع ترجیحات و اولویت های این شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد(چیتندن و همکاران، 1996) .

بون و همکاران[3]  و برادلی و همکاران[4] در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که شرکت های فعال در بخش های دارویی، الکترونیک، غذایی و ابزارآلات از اهرم نسبتاً پایینی برخوردارند، در  حالی که شرکت های فعال در بخش های سیمان، کاشی و سرامیک، کاغذ و آهن آلات از اهرم نسبتاً بالایی برخوردارند.  به اعتقاد دولینگر[5]  منابع تامین مالی و سرمایه واحدهای تجاری، به چرخه ی عمر شرکت ها و دوران عمر شرکت ها بستگی داشته و اینکه شرکت در به دلیل شرایط و وضعیت های پیچیده ی امروزه که سازمان ها را با تنگاه های رقابتی و تکنولوژیکی مواجه ساخته  و تداوم روش های سنتی را با مشکل جدید روبه رو ساخته می باشد بسیاری از سازمان ها و شرکت ها و بسیاری از بخش های اقتصادی و اجتماعی به لزوم نوآوری پی برده اند. نوآوری یک عامل مهم در موفقیت و کسب مزیت رقابتی سازمان هاست (جوموسلگلو و السو[6]،2009). چراکه مزیت رقابتی دیروز، تضمینی برای بقای فردا محسوب نمی گردد. از این رو در بازارهای رقابتی امروزه که پیوسته در حال تغییر و تحول هستند، شرکت ها برای بقاء نیازمند ایجاد تغییراتی در رویه ها و استراتژی های خود هستند. در واقع، امروزه نوآوری مزیت رقابتی برای شرکت ها و سازمان ها به شمار می رود (ملاحسینی و فتحی، 1388). نوآوری، مفهومی کلیدی می باشد که امروزه از آن به عنوان محور دستاوردهای تجارت در قرن بیست و یکم یاد می گردد. سازمان های، کوچک و بزرگ، اقدام به ارزیابی مجدد محصولات، خدمات و عملیات خود کرده اند تا فرهنگ نوآوری را به وجود آورند. این بازبینی مجدد اهداف سازمانی، بدین دلیل صورت می گیرد که پرورش فرهنگ نوآوری در درون سازمان، بهترین تضمینی می باشد که یک سازمان بتواند در محیطی که بازارهای آن به سرعت به پیش می روند، پایدار بماند. همچنین پرورش فرهنگ نوآوری بهترین تضمین (اگرچه که هیچ[1] Modigliani and Miller

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع تحقیق درمورد ،

[2] Chittenden and et al

[3] Bowen and et al

[4] Bradley and et al

[5] Dollinger

[6] Gummusluoglu and Ilsev