پایان نامه با موضوع استراتژی های گوناگون در سیاست ها ی مطلوب، استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 اعتبار تجاری به دلیل اینکه امکان ارزیابی کیفیت محصول را قبل از پرداخت برای مشتریان فراهم می سازد، می تواند باعث افزایش فروش گردد(دیلوف[1]،2003). غیر از دیگر سرمایه در گردش حساب های پرداختنی می باشد. به تعویق انداختن پرداخت ها به عرضه کنندگان این امکان را برای واحد تجاری فراهم می سازد کیفیت محصولات خریداری شده را مورد ارزیابی قرار دهد و می تواند یک منبع انعطاف پذیر و ارزان تامین مالی برای شرکت ها باشد(یعقوب نژادو دیگران،1389).اما از طرف دیگر، اگر موجودی کالا بیش از اندازه نگهداری گردد باعث افزایش هزینه های انبارداری و ضایعات می گردد(لشگری دربندی،1389). همچنین اگر عرضه کننده به مقصود پرداخت قبل از موعود، تخفیف پیشنهاد نماید تاخیر در صورتحساب می تواند بسیار میزان منابع و مصارف وجوهی که به سرمایه در گردش اختصاص داده می گردد بایستی نسبت به کل دارایی ها و بدهی ها مشخص گردد. از طرفی با در نظر داشتن تغییرات در مقدار دارایی های جاری، ممکن می باشد تصمیمات مالی که قبلا اتخاذ شده هم تغییر کند.

اگر مدیریت سرمایه در گردش درست اعمال نشود ممکن می باشد فروش و سود شرکت کاهش یابد و حتی شرکت در پرداخت به موقع دیون و تعهدات خود ناتوان بماند(عبده تبریزی و مشیرزاده،1376).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد رایگان درمورد پایان نامه، شهر شیراز

 

2-6 استراتژی های گوناگون در سیاست ها ی مطلوب

سیاست ها و رویه هایی که خط مشی مدیریت مالی را به وجود می آورد، مبتنی بر این فرض هستند که شرکت بعضی از تصمیمات اصلی را گرفته و اجرا کرده این تصمیمات شامل تعیین نوع کالا و خدمتی که بایستی عرضه گردد و نحوه تامین مالی برای تهیه دارایی های ثابت شرکت می باشد. این تصمیمات در فرآیند سودآوری شرکت در بلند مدت تأثیر اصلی و تعیین کننده ای دارد و در مدیریت سرمایه در گردش دو کارکرد مهم دارند، اولا کالاها یا خدمتی که با پیش بینی فروش یا تولید ارائه می گردد به مدیران سرمایه[1] Deloof