درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

دانلود پایان نامه

دادستان، پریرخ. (1375). روان شناسی مرضی – تحولی از کودکی تا بزرگستالی. انتشارات سمت. ج 1.
رنج بردار، سمیه،(1393)، ذهن آگاهی یا بهوشیاری، رشد آموزش مشاور مدرسه، دوره9، شماره4، 43-41.
زارع، حسین، زارع، مریم، خالقی دلاور، فائزه، امیر آبادی، فاطمه و شهریاری، حسنیه، (1392)، ذهن آگاهی و دیابت: اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر کنترل دیابت، مجله علوم پزشکی رازی، دوره20، شماره 108، 47-39.
سادات ، محمّدعلی،(1368)، اخلاق اسلامی، تهران: انتشارات سمت.
ستوده ، هدایت اله ،(1386)، آسیب شناسی اجتماعی ، انتشارات آوای نور ، تهران.
سیف ، علی‌اکبر،( 1367)، تغییر رفتار در رفتار درمانی – نظریه‌ها و روش‌ها. انتشارات نشر دانا.
شفیع آبادی، عبداله و ناصری (1390)، نظریه های مشاوره و روان درمانی. تهران : مرکز نشر دانشگاهی.
شفیع‌آبادی عبدالله،(1381)، راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه‌ای و نظریه‌های انتخاب شغل. تهران: رشد.
شکوهی امیر آبادی، لیلا، خلعتبری، جواد و رضابخش، حسین، (1389)، استرس ادراک شده در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با سبک های اسنادی مختلف در سال 87، فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی، سال5، شماره4، 129-107.
شیهان، دیوید (1371)، ترجمه نجلا حریری، تهران: نشر وزیری (شومیز).
طالبی زاده، مقداد، شاهمیر، المیرا و جعفری فرد، سلیمان،(1391)، اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش شدت علایم افسردگی و شیدایی بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی، اندیشه و رفتار، دوره7، شماره26، 28-17.
عبدالقادری، ماریه، کافی، سید موسی، صابری، عالیا و آریا پوران، سعید، (1392)، اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شناختی-رفتاری بر کاهش درد، افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به کمردرد مزمن، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دوره21، شماره6، 807-795.
فاضلی، اعظم،(1393)، درمان افسردگی با ذهن آگاهی، رشد آموزش مشاور مدرسه، دوره10، شماره2، 64-57.
فاضلی، اعظم،(1393)، ذهن آگاهی (حضور ذهن، MBSR) سبکی برای رسیدن به آرامش درون، رشد آموزش مشاور مدرسه، دوره10، شماره1، 28-21.
قانعی، ر ضا، ولیئی، سینا، رضایی، مهدی و رضایی، کژال،(1392)، رابطه ویژگی های شخصیتی و استرس شغلی در پرستاران، مجله روان پرستاری، دوره1، شماره3، 34-27.
کوپر، کاری. (1373). غلبه بر اضطراب. ترجمه ماشاءالله مدیحی. انتشارات یادآوران . انتشار به زبان اصلی 1980.
گل پور چمر کوهی، رضا و محمد امینی، زرار، (1391)، اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود ذهن آگاهی و افزایش ابراز وجود در دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان، مجله روانشناسی مدرسه، دوره1، شماره3، 100-82.
گلدبرگ، ریچارد. (1368)، اضطراب. ترجمه نصرالله پورافکاری. تبریز: انتشارات تابش.
گنجی، حمزه، (1376)، بهداشت روانی، تهران: نشر ارسباران.
محفوظ پور، سعاد، خسروی شادمانی، فاطمه و انصاری فر، اکرم،(1392)، بررسی ارتباط بین تنیدگی و حوادث شغلی در دستیاران پزشکی، مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، دوره1، شماره4، 227-222.
مطهری، زهرا سادات، احمدی، خدابخش، سلیمانی، علی اکبر و بهزاد پور، سمانه،(1391)، اثر بخشی روش ذهن آگاهی بر کاهش استرس زناشویی مادران دارای فرزند مبتلا به نقص توجه – بیش فعالی، تحقیقات روانشناختی، دوره5، شماره17، 16-1.
معانی، ایرج.( 1370)، اضطراب. تهران: انتشارات چاپ پخش.
معصومیان، سمیرا، شعیری، محمد رضا و هاشمی، سید مسعود، (1392)، تاثیر درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به کمر درد مزمن، فصلنامه بیهوشی و درد، دوره4، شماره1، 38-25.
نجاتی، وحید، امینی، رضا، ذبیح زاده، عباس، معصومی، مهدی، ملکی، قیصر، شعاعی، فاطمه،(1390)، ذهن آگاهی شاخصی موثر در کیفیت زندگی جانبازان نابینا، 93 جانباز نابینای دو چشم، طب جانباز، سال3، شماره11، 7-1.