دلایل استرس شغلی چیست و اقدامات پیشگیرانه

دانلود پایان نامه

دسته دوم از نشانه‌های رفتاری است،که پیامدش به سازمان یا تشکیلات اداری بر
می گردد مانند: غیبت از کار، رها کردن شغل، افزایش حادثه‌های ناشی از کار و فقدان بهره وری (رندال، همکاران، 1377).
2-4-5 دلایل استرس شغلی چیست؟
تقریباً همه معتقدند که استرس شغلی، نتیجه تعامل بین فرد شاغل و شرایط کاری اوست. بر طبق یک مکتب فکری، تفاوت در مشخصات فردی مانند شخصیت و شیوهی سازگاری فرد با مهم‌ترین عوامل در ایجاد استرس کاری در افراد است به عبارتی دیگر، چیزی که برای یک نفر استرس‌زا است ممکن است برای دیگری مهم نباشد.این دیدگاه استراتژی‌های پیشگیرانه‌ای را به دنبال داشته است که راههایی را برای کمک به مدیران و یا کارمندان برای سازگاری با موقعیت‌های مختلف شغلی است. شواهد علمی پیشنهاد می‌کند برخی شرایط موقعیت‌های کاری خاص برای اغلب افراد، استرس زا هستند، شواهد موجود از تحقیقات جدید، شرایط و موقعیت محل کار را در استرس افراد بسیار مؤثر نشان داده و طراحی مجدد کار را یکی از مهم‌‌ترین اقدامات پیشگیرانه داشته است (همان منبع).
چرا مدیران باید نگران استرس شغلی کارمندانشان باشند؟
1- کارمندان پر استرس ممکن است دچار فرسودگی یا عصبانیت شوند.
2- افرادی استرس و فشار زیادی را تحمل می‌کنند ار مرخصی‌های استعلاجی بیشتری استفاده می‌کنند.
3- استرس شغلی بازدهی و بهره‌وری را کاهش می‌دهد.
4- افرادی که استرس بسیار زیادی را متحمل می‌شوند توجه کمتری به انجام کار خود دارند و احتمال این وجود دارد که در اثر غفلت از تجهیزات کاری به خودشان یا دیگران آسیب برسانند(الوانی، 1379).
طبق مؤسسهی ملی بهداشت و ایمنی حرفه‌ای آمریکا برخی از علائم هشدار دهنده استرس شغلی عبارتند:
1- سر درد
2- اختلالات خواب
3- مشکل در تمرکز
4- تند مزاجی
5- نارضایتی از کار
6- ضعیف بودن روحیه
شرایط شغلی که ممکن است منجر به استرس شود:
1- طراحی وظایف
حجم کار زیاد، کم بودن ساعات استراحت، ساعات و شیفت کاری طولانی، کار‌های روتین که اساساً مفهومی ندارند و از مهارت کارمند استفاده نمی کنند،و حس کنترل درآنها کم است.
2- سبک مدیریت
فقدان مشارکت توسط کارمندان در تصمیم‌گیری، ارتباطات ضعیف در سازمان فقدان سیاست‌های خانوادهی دوستی
3- روابط بین شخصی
محیط اجتماعی ضعیف و فقدان حمایت یا کمک از طرف همکارات یا مافوق‌‌ها
4- نقش‌های کاری
توقعات شغلی متعارض یا نا مطمئن، مسئولیت بیش از اندازه
5- نگرانی‌های کاری
عدم امنیت شغلی فقدان فرصت برای رشد، پیشرفت، یا ارتقاء، تغییرات سریع برای آنچه که کارمندان برای آن آماده نیستند.