رویکرد نوین خرید اینترنتی،پایان نامه تبلیغات آنلاین

  • رویکرد نوین به فرایند خرید اینترنتی:

در این رویکرد سعی می شود قالب های جدیدی برای خرید اینترنتی طراحی شود. با این حال تا کنون قالبی اساسی که مورد پذیرش عمومی باشد ارائه نگردیده است یکی از قالب های طراحی شده بر اساس رویکرد جدید قالبی است که فرایند خرید اینترنتی را دارای سه مرحله اصلی می دارند.

مرحله اول: ایجاد اعتماد و اطمینان

خریدار در ابتدا به منظور تعیین میزان اعتماد به سازمانی که سایت اینترنتی را به وجود آورده است به دنبال اطلاعات می گردد. در این مرحله خریدار نیازمند اطلاعات دقیقی در مورد شرکت و محصولات آن است و روش هایی که صحت و درستی اطلاعات ارائه شده را مشخص نماید. در نهایت مصرف کننده سعی می کند با جستجو در سایت فروشنده به نشانه ها و علائمی دست یابد که حاکی از وجود امنیت بالا برای مبادلات و همچنین حفظ حریم خصوصی اش باشد شهرت مارک تجاری شرکت یکی از عوامل مهم در اعتماد سازی است.

مرحله دوم: خرید اینترنت

خریدار اینترنتی مانند یک خریدار معمولی در محیط فیزیکی عمل می کند. تفاوت عمده بین خرید سنتی با خرید مجازی در این است که مصرف کننده در خرید مجازی نمی تواند کالاها را لمس کند و در خرید سنتی نیز امکان چندانی برای مقایسه قیمت کالاهای مختلف با یکدیگر ندارد. در این مرحله مهم ترین نیاز مصرف کننده راحتی است راحتی در جستجو، راحتی در مقایسه محصولات با قیمت ها، راحتی در شیوه های پرداخت و غیره.

مرحله سوم: نیازهای بعد از خرید

خریدار اینترنتی خواهان توزیع سریع محصول خریداری شده بعد از خرید است. او همچنین به ارائه تضمین از طرف فروشنده برای تحویل صحیح کالا و امکان برگرداندن کالا در صورت معیوب بودن نیاز دارد. در این مرحله شرکت باید خدمات پس از خرید به مصرف کنندگان ارائه دهد.

2.1.2.     مدلهای تصميم گيري خريد مصرف كننده

در ارتباط با تشريح رفتار مصرف كنندگان مدل ها و تئور ي مختلفي بيان شده است كه هر يك از زاويه اي خاص رفتار مصرف كنندگان را مورد بررسي قرار مي دهد. در اين ميان مدل هاي تصميم گيري فردي به علت فراهم آوردن چارچوبي مشخص و تعريف شده از مراحل و فرآيندهاي رفتار مصرف كننده، به درك و استنباط دقيق تر از روابط موجود ميان متغيرهاي رفتار مصرف كننده كمك مي نمايند. مراحلي را كه خريدار جهت تصميم گيري براي انتخاب محصولات و خدمات طي مي نمايد، فرآيند تصميم گيري خريد مي نامند. بر اين اساس در وراي هر عمل خريد يك فرآيند مهم تصميم گيري  نهفته است كه مي بايست مورد بررسي قرار گيرد. مدل هاي تصميم گيري خريد نظير مدل نيكوزيا( 1966) مدل هوواردشث( 1964) مدل آنكل- كولات- سبك ول( 1979) مدل تصميم گيري خانوادگي شث( 1965) و مدل ويلكي( 1994) از جمله مهم ترين مدل هاي تصميم گيري خريد مي باشند. از ميان مدل هاي مطرح شده، مدل ويلكي( 1994) فرآيند رفتار مصرف كننده را به عنوان يك فرآيند سه مرحله اي كه در هر يك از مراحل مصرف كننده فعاليت خاصي را انجام مي دهد، در نظر مي گيرد. اين مدل بر مبناي مفاهيم مرتبط با فرآيند تصميم گيري خريد شكل گرفته است. به اعتقاد ويلكي مطالعه تصميم گيري مصرف كننده شامل تجزيه و تحليل چگونگي انتخاب افراد از ميان يك يا دو گزينه خريد و فرآيند هايي كه قبل و يا پس از خريد رخ مي دهند مي باشد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تاثیر تبلیغات آنلاین بر رفتار خرید مصرف کنندگان ایرانی و ارائه راهكارهايي جهت بهبود آن