ساختار ماتریسی و ساختار شبکه ای

دانلود پایان نامه

در تقسیم بندی هایی که یک مدیر برای انجام فعالیتهایش صورت میدهد به بعضی از امور که به انها علاقه دارد و از نظر زمانی نیز برای آن اهمیت زیادی دارا میباشد بهمین خاطر با تشکیل یک گروه مستقل کاری دارای مسئولیت جداگانه این نوع فعالیت را به آنها واگذار میکند . بعنوان مثال در اموری مربوط به طراحی یک ساختار سازمانی مطالعه امکان پذیری برای کسب سرمایه گذاری و …… به دو بخش اصلی تقسیم میشوند :
سازمانهای پروژه ای ستادی و سازمانهای پوژه ای جامع :
1) سازمان پروژه ای ستادی :
در این نوع سازمان یک مدیر پروژه بعنوان مشاور از تمامی فعالیتهای مربوط به پروژه از تحقق تا همآهنگی و برنامه ریزی مسئول آن میباشد و وظیفه آن مشاوره دادن به مدیرعامل و اجرا و پیشبرد آن میباشد که به این ترتیب بار کاری مدیرعامل کاهش پیدا میکند .
2) ساختار پروژه ای جامع :
در این ساختار سازمانی بعد از مدیریت یکگروه از متخصصانی تشکیل میشود که هرکدام در حیطه تخصصی خود مشغول به فعالیت میباشند ودر مدت زمان معینی موظف به انجام فعالیت خاصی میگردند این نوع ساختارها فواید چندی برای موسسه دارد .
اول : کنترل بهتر پروژه ها در زمان معین و با هزینه کمتر
دوم : پایان یافتن پروژه متناسب با کیفیت و موفقیت در زمینه مورد فعالیت
پ-2: ساختار ماتریسی :
این نوع سازمانها در بخشهایی که یکی شدن منابع درون سازمانی ضرورت داشته باشد ودر پروژه هایی که انجام آن در کوتاه مدت دارای اهمیت باشد مورد بحث قرار میگیرد .
در سازمانها و موسسات خدماتی که از ساختار ماتریسی در آن استفاده میشود عبارتنداز :
بیمارستانها و شرکتهای مشاوره ای تخصصی و نیز در شرکتهای تولید ازقبیل : شیمیایی ، لوازم الکتریکی و بیمه از این نوع ساختارها استفاده میشود .
(( بطور کلی در وضعیتهای یاد شده از ساختارهای سازمانی ماتریسی استفاده میشود .
در وضعیت تحقق پذیری پروژه های خیلی بزرگ اگر یک جهت مشخص پروژه در کوتاه مدت ویا دراز مدت برای موفقیت سازمان اهمیت داشته باشد
اگر به دانش و قابلیت تخصصی در درجه بالا نیاز باشد
اگر فنون پیشرفته اساسی آن باشد
در وضعیتهایی که مشتری متقاضی آن باشد )) 1
درواقع ساختار ماتریس از تفکر و نیاز جمع آوری جهات مثبت ساختارهای سازمانی از نوع وظیفه ای و کالا در داخل یک ساختار یگانه بوجود آمده است .
پ-3: ساختارهای سازمانی شبکه ای :
(( در این نوع ساختارها هرکدام از بخشهای موجود در موسسه خود به شکل یک زیرمجموعه یا ساختار کوچکی در موسسه وجود خواهند داشت و هرکدام منابع مورد نیاز خاص خود را مورد استفاده قرار خواهد داد )) 2 در سازمانهای کلاسیک کارها و فعالیتها همراه با منابعی که در دست مدیر است انجام میگیرد اما در سازمانهای با ساختار شبکه ای هر کدام از فعالیتهای زیرمجموعه موسسه دارای منابع مخصوص به خود است مانند :خرید ، هزینه تولید ، بازاریابی، تحقیق و توسعه و …..از دلایل ایجاد ساختارهای شبکه ای پاسخگویی موثر و همآهنگ استراتژی های موسسه با تغییرات محیطی و افزایش اثربخشی و انجام کارهایی که موسسه در آنها دارای تخصص ویژه ای میباشد .
ساختارهای شبکه ای به سه نوع تقسیم میشوند :
((الف : ساختار شبکه ای داخلی
ب : ساختار شبکه ای متوازن
ج : ساختار شبکه ای پویا )) 3