سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اسناد و کتابخانه ملی

دانلود پایان نامه
جلوگیری از دوباره‌کاری و اتلاف وقت؛
بازدهی بهتر و بیشتر خدمات.
8. انسجام سازماندهی منابع خاکستری و برگزاری دوره‌های آموزشی سازماندهی منابع خاکستری برای کتابداران می‌تواند در بهبود بخشیدن به وضعیت سازماندهی منابع خاکستری موثر باشد.
9. با توجه به اهمیتی که در کتابخانه‌های وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به استفاده‌کنندگان داده می‌شود، بنابراین توصیه می‌شود برای آگاهی‌رسانی از وجود منابع خاکستری و همچنین اطلاع مراجعه‌کنندگان از انجام چنین خدماتی در کتابخانه‌ها، از شیوه‌های معمول اطلاع‌رسانی که برای سایر منابع اطلاعاتی وجود دارد مانند برپایی نمایشگاه، انتشار کتاب و نشریه و اطلاع‌رسانی از طریق وب‌سایت کتابخانه و یا سازمان مادر استفاده کنند تا از این طریق به رسالت خود که همان خدمت به مراجعه‌کننده است، دست یابند.
5-4پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده
1. در پژوهش‌هایی به‌صورت مجزا و به‌طور مفصل هر کدام از اجزاء مجموعه‌سازی، سازماندهی و اشاعه منابع خاکستری بررسی شود.
2. پیشنهاد می‌شود در پژوهشی وضعیت مدیریت منابع خاکستری در کتابخانه ملی وکتابخانه‌های دانشگاهی بررسی شود و از این طریق وضعیت مدیریت منابع خاکستری در سایر کتابخانه‌ها نیز مشخص شود تا شاید در سطح کلان برای بهبود وضعیت مدیریت منابع خاکستری چاره‌ای اندیشیده شود.
3. در پژوهشی به میزان آشنایی کتابداران کتابخانه‌های تخصصی با منابع خاکستری پرداخته شود
منابع:
منابع فارسی
منابع انگلیسی
– منابع فارسی
آزاده، فریدون، مکانی، نسرین، قریب، میترا و پورمحمد، علی‌اکبر (1389). بررسی سازماندهی مواد غیرکتابی کتابخانه‌های بیمارستانی و دانشکده‌ای دانشگاه علوم پزشکی تهران. پیاورد سلامت، 4 (3- 4). 90-77.
اصنافی، امیررضا. (1392). درآمدی بر منابع خاکستری. شیراز: نشر همارا.
امین‌الرعایا، رؤیا (1386). سازماندهی منابع غیرکتابی کتابخانه ملی ایران. فصلنامهمطالعاتملیکتابداریوسازماندهیاطلاعات، 4 (72). 156-137.
بنی‌اقبال، ناهید، رضایی، طاهره (1383). بررسی وضعیت نمایه‌سازی مواد مکتوب غیرکتابی در پژوهشگاه‌های شهر تهران. مجله کتابداری، 38 (42). 76-55.
پریرخ، مهری، فتاحی، رحمت‌اله. (1390). مرور نوشتارها و پیشینه پژوهش: راهنمای نگارش. تهران: نشر کتابدار.
حاجی‌ زین‌العابدینی، محسن (1387). منابع غیرکتابی. بازیابی شده در 7/7/1393، از http://persianarticle.persianblog.ir/post/37
دکارواهو، الیزابت ماریاراموس (1383). منابع خاکستری و سهم آن در جامعه اطلاعاتی. در ویدا بزرگ‌چمی (مترجم). گزیده مقالات ایفلا 2001 (ص. 335-350). تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
دهخدا، علی اکبر. (1365). لغت‌نامه دهخدا. تهران: موسسه لغت‌نامه دهخدا.
روغنی‌ها، محمدتقی (1392). گزارشگری کاربردی برای رسانه های جمعی. بازیابی شده در 6/10/1393، از http://www.news-pardis.com/post3078
سرلک، مریم، بزرگی، اشرف السادات، بنی‌اقبال، ناهید (1389). ارزیابی سازماندهی مواد غیرکتابی موجود در مرکز اسناد و مدارک میراث فرهنگی کشور. فصلنامه پژوهش اجتماعی، 3 (8)، 187-165.
سلطانی، پوری، راستین، فروردین. (1388). دانشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی.تهران: فرهنگ معاصر.
طاهری، طاهره (1380). بررسی وضعیت مواد غیرکتابی در کتابخانه ملی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی.