سازمان یافتگی و عوامل محیطی

دانلود پایان نامه

حرکات نرم (آرام) دست ها، پاها و تنه.
تلاش و موفق شدن در جمع کردن تنه در یک وضعیت خم شده متعادل و همچنین مقاومت خوب پاها.
قرار گرفتن دست بر روی صورت در نوزادان با سن کمتر.
باز و بسته کردن دهان و لب ها بدون ایجاد صوت.
رفتارهای جستجوگرانه برای مکیدن و عمل مکیدن.
خم کردن انگشتان دست ها و پاها برای چنگ زدن به چیزی.
تلاش نوزاد برای بردن دست به سمت دهان، گرفتن اشیاء با دست و نگهداشتن آن در دست.
خواب سازمان یافته به غیر از گریه های قوی و طولانی مدت.
چهره گشاده و ابرو های بالا آمده.
اخم، غنچه کردن لب ها، صدای کوکو و حرکات صحبت مانند.
تعداد ضربان قلب بین 120 تا 160 ضربه در دقیقه، تعداد تنفس 40 تا 60 بار در دقیقه، میزان اشباع اکسیژن خون شریانی بین 94 تا 98 درصد و میزان فشار اکسیژن از طریق زیرجلدی بین 55 تا 80 سانتیمتر آب.
همچنین بر اساس نظر فدراسیون بین المللی NIDCAP نیز، استرس و آستانه پایین و عدم سازمان یافتگی نشانه حساست بالا نوزاد نسبت به عوامل محیطی بوده و ممکن است به صورت های زیر ظاهر شود:
الگوی تنفسی نا منظم، تنفس های کند و یا تند و وجود وقفه های تنفسی.
رنگی غیر از صورتی مثلاٌ رنگ پریده، مشبک، قرمز، خاکستری و یا آبی.
لرزش، پرش ناگهانی از جا، و انقباضات عضلانی.
علائم احتشایی نظیر تف کردن آب دهان، اق زدن، سکسکه، دفع گازهای روده ای، آوای صدا مانند، تنفس منقطع.
علامت “آه” بستگی به تکرار این رفتار دارد.
شل بودن دست ها، پاها و تنه.
حرکات مکرر راست شدن دست ها و پاها.
کشیدگی یا کشش تنه، پیچ و تاب خوردن های مکرر، پیچ و تاب خوردن پراکنده، قوس تنه.
بیرون انداختن زبان، دهان باز مانده شل، شکلک در آوردن چهره.
باز کردن انگشتان از هم، حالت هواپیمایی، سلام دادن نظامی، نشستن در فضا، مشت کردن دست ها به طور مکرر.
نق نق کردن، خمیازه های مکرر، عطسه، تکان خوردن سریع چشم ها، چشم برگرداندن از چیزی به صورت مکرر.
تعداد ضربان قلب کمتر از 120 بار در دقیقه و یا بیشتر از 160 بار در دقیقه، تعداد تنفس کمتر از 40 بار در دقیقه و یا بیشتر از60 بار در دقیقه، میزان اشباع اکسیژن خون شریانی کمتر از 94 یا 100 درصد ، میزان اکسیژن زیر جلدی کمتر از 55 و بیشتر از 80 سانتیمتر آب (29 ) .
4 – 1 – 2 نشانههای درد در نوزادان:
نوزادان به صورت رفتاری و فیزیولوژیکی به درد پاسخ می دهند و یا در اثر درد تغییراتی در ثبات فیزیولوژیکی و رفتاری نوزاد به وجود می آید که در ذیل به تفصیل به بحث در مورد آنها می پردازیم:
1. پاسخ های رفتاری به درد: