سرمایهگذاری مشترک و محدوده جغرافیایی

دانلود پایان نامه

بند سوم : تعیین محدوده جغرافیایی
سرزمین یا محدوده جغرافیایی که در آن کالا یا خدمات به فروش خواهد رسید یا تحویل داده خواهد شد باید به دقت مشخص گردد به نحوی که حوزه بازارهای منتقل کننده و انتقال گیرنده به وضوح و به نحوه کاملاً مشخص نشانه گذاری گردد. چنین توافقی نمی گذارد انتقال گیرنده به عنوان رقیب انتقال دهنده مطرح شود و از طرف دیگر باعث می شود انعطاف پذیری لازم برای انتقال دهنده جهت انتقال تکنولوژی به اشخاص در مکان های دیگر فراهم گردد.
بند چهارم : زمان تولید تجاری یا صنعتی
آغاز زمان تولید همیشه ممکن است پس از انجام آزمایشات متعددی باشد. زمان بندی تولید تجاری یا صنعتی از نظر پرداخت حق امتیاز می تواند بسیار حیاتی باشد که خود بر مبنای زمان فروش کالای تولیدی است.
بند پنجم : تعهدات منتقل کننده دانش فنی
– ضمانت نمودن این که محصولات تولید شده از مشخصات و خصوصیات استانداردی برخوردار است
– فراهم آوردن کمک های فنی در داخل یا خارج از کشور انتقال گیرنده تکنولوژی
– فراهم نمودن چند نمونه از محصولات آزمایشی
– فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم برای انتقال گیرنده
– آموزش دادن به کارمندان انتقال گیرنده دانش فنی
– همکاری در نصب تأسیسات برای آزمایشات کنترل کیفیت
– اعطای اجازه استفاده از حقوق ما لکیت فکری
– فراهم آوردن دانش برای توسعه و اصلاح و بهبود کالا
– خرید متقابل کالا در صورت نیاز
– اعزام نمایندگان برای بررسی و بازدید در محل
بند ششم : تعهدات انتقال گیرنده
– تادیه مبالغ مورد توافق به انتقال دهنده دانش فنی
– برخورد محرمانه و رازدارانه با تکنولوژی
– بهره برداری کامل از تکنولوژی
– رسیدن به حداقل استانداردهای لازم که از سوی انتقال دهنده مشخص می شود.
گفتار دوم : قراردادهای رایج در انتقال تکنولوژی
بند اول : خرید حق اختراع
یکی از ساده ترین شکل های انتقال تکنولوژی، خرید کامل حقوق اعضای مربوط به یک اختراع ثبت شده از سوی مالک آن است. وقتی تمامی حقوق اعضای یک اختراع بدون هیچگونه محدودیت زمانی یا دیگر شرایط از سوی مالک آن به شخص حقوقی دیگر منتقل می شود، می گویند این حقوق «واگذار» شده است. این شیوه واگذاری در قوانین بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده است این روش همچنین در مورد واگذاری حقوق انحصاری مربوط به نمونه های اشیای مصرفی، طرح های صنعتی و علائم تجاری و دیگر انواع مالکیت های صنعتی استفاده می شود.
بند دوم : قرارداد پروانه بهره برداری (لیسانس)
قرارداد لیسانس به قراردادهایی اطلاق میشود که به وسیله عرضه کننده لیسانس برای یک مدت معینی و در مقابل مبلغ مشخصی (که معمولاً به شکل Royality میباشد) به دریافت کننده آن فروخته میشود. تفاوت اصلی میان قرارداد لیسانس و سرمایهگذاری مشترک در این است که در اولی سهم یکسانی از مشارکت بین طرفین قرارداد وجود ندارد. عرضه کننده لیسانس موافقت مینماید که تکنولوژی مورد نیاز را توسط سرمایهگذاری کامل دریافت کننده تکنولوژی فراهم نماید. به علاوه، به طور کلی قرارداد از جمله منابع ارزانتر تکنولوژی محسوب میگردد و همچنین موجبات خوداتکائی تکنولوژیکی کشور دریافت کننده تکنولوژی را فراهم مینماید. در کل کشورهایی که دارای قابلیتهای بیشتر و بهتر جذب تکنولوژی میباشند، بیشتر از این روش جهت انتقال فناوری استفاده مینمایند.
بند پنجم : امتیاز فعالیت تجاری و توزیع (فرانشیز)