سرمایه گذاری مشترک و استراتژی بازاریابی

دانلود پایان نامه
(‌( اول :افزایش دادن ارزش موسسه
دوم : سود برد از فعالیتها و فرصتهای مشترک در مقیاس بزرگ
سوم : با افزایش منابع فعالیتهای موسسه همراه با واحدهای دیگر تنظیم شده و با استفاده از هم نیروزایی مثبت افزایش بهره وری پدیدار میگردد .
چهارم : فرصتی دوباره برای واحدهایی که چندان در فعالیتهای خود موفق نبوده اند ایجاد میشود )) 2
یک روش دیگر در زمینه اتحاد وجود دارد و.آن این است که شرکتهای خواهان انجام این استراتژی علیرغم حفظ موجودیت حقوقی یک شرکت اصلی و مادر را در وضعیتی بالاتر شکل داده و به آن موجودیت میدهند . این نوع اتحاد باعث ازمیان برداشتن محیط رقابتی و انحصاری کردن یک یا چند فعالیت در حیطه بازار / کالا میباشد .
ب : استراتژی خریدن :
این نوع استراتژی یکی دیگر از اشکال استراتژی اتحاد است که با خریدن موسساتی که دارای فعالیت مشابه میباشند بمنظور افزایش اثربخشی در بازار صورت میگیرد
———–
امیر کبیری – علیرضا – مدیریت استراتژیک – فصل سوم – چاپ دوم 1377
همان
(( اما تفاوت آن با استراتژی اتحاد در این است که همراه با تمامی بدهیها و طلبهای موسسات شرکتهای خریداری شده ضمیمه موسسات دیگر میشوند ))1 دیگر اینکه در استراتژی اتحاد موسسات هویت خود را از دست میدهد ، اما در استراتژی خرید موسسات خریداری شده تحت هویت موسسه خریدار درمیآید . دلایل خرید موسسات :
(( 1) بالا بردن ارزش بازاری و نیز افزایش قیمت سهام
2) افزایش سریع و زیاد رشد موسسه
3) ایجاد موازنه و کامل نمودن خط محصول
4) کاهش رقبا
5) بدست آوردن منابع لازم
6) ایجاد ، حفظ و افزایش بهره وری و سودآوری )) 2
ج :استراتژی های همکاری :
دراین استراتژی موسسات در زمینه مورد فعالیت خود هرگاه که نتوانند به موفقیتی دست پیدا کنند ایجادمیشوند .
د : سرمایه گذاری مشترک :
این نوع استراتژی با جمع شدن دویا چند شرکت بزرگ برای همکاری در بازار کالای مشخصی صورت میگیرد. این نوع همکاری میتواند باعث ایجاد یک شرکت جدید باشد به شکل یک کنسرسیوم برای تحقق اهداف موسسات قدیمی .
(( در این نوع استراتژی موسساتی که وارد همکاری مشوند هریک دارای مزیت مثبت و ممتازی هستند . یکی دارای نیروی انسانی ماهر ، دیگری دارای مواد خام با کیفیت ، منابع مالی با ارزش و ….. این استراتژی به موسسات کوچکتر این امکان را میدهد تا بتواند با شرکتهای قوی و بزرگتر رقابت نماید )) 3
——————-
کاتلر- فیلیپا – مفاهیم استراتژی بازاریابی – فصل چهارم – چاپ اول 1999