سیر تحول در طراحی و توسعه سیستم‌های اطلاعاتی و سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

ماهیت عملیات دور از کاربران و کنترل متمرکز توسط واحد پردازش داده‌ها قانون مدار به‌وسیله خدمات مدیریت در دسترس کاربران و پشتیبانی کننده آنها
موضوعات مهم در توسعه سیستم‌ها موضوعات فنی
(برنامه‌نویسی و مدیریت پروژه) پشتیبانی از نیازهای کسب‌وکار کاربران
(مدیریت اطلاعات) ارتباط با استراتژی کسب‌وکار
دلایل به‌کارگیری فناوری کاهش هزینه
(به‌ویژه هزینه‌های اداری)
مبتنی بر فناوری پشتیبانی از کسب‌وکار
(به‌ویژه مدیران)
مبتنی بر نیازهای کاربران توانمندسازی کسب‌وکار
مبتنی بر کسب‌وکار
ویژگی‌های سیستم‌ها داخلی، عملیاتی تطبیقی، کنترل منعطف، خارجی و استراتژیک
گالیرز و سوموگیی (1987)
2-2-4- سیر تحول در طراحی و توسعه سیستم‌های اطلاعاتی
تغییر و تحول در سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات تنها مختص به سخت‌افزارها، نرم‌افزارها و کاربردهای آن در سازمان‌ها نبود، بلکه روش‌ها و رویکردهای طراحی و توسعه سیستم‌های اطلاعاتی نیز دچار تغییراتی گردید. در ابتدای طراحی و توسعه سیستم‌ها، با رویکردی مهندسی و نگرشی کارکردگرا و ساختارمند مواجه بودیم، ولی برخی از پژوهشگران دوراندیش مانند کلارک، لند و مامفورد در انگلستان، آگارین در آمریکا، اندرسون در دانمارک، سیبورا در ایتالیا و دیگران، با زیرسوال بردن رویکردهای تقلیل‌گرا و مهندسی در طراحی سیستم‌ها، رویکردهای نوین و جدیدی را برای خلق و طراحی سیستم‌های اطلاعاتی ابداع نمودند. ویژگی مشترک آنها توجه و تمرکز بیشتر به مسائل انسانی و اجتماعی در هنگام طراحی و توسعه سیستم‌ها بود. آنها تاکید داشتند که سیستم‌های اطلاعاتی، سیستم‌های مهندسی و کارکردگرا نیستند و نباید آنها را تنها از رویکرد سخت یا مهندسی نگریست بلکه سیستم‌های اطلاعاتی، سیستم‌هایی اجتماعی و متشکل از انسان‌ها هستند که در محیط و زمینه سازمان طراحی و توسعه می‌یابند و در نهایت در همین محیط نیز کار می‌کنند. خلق روش‌هایی مانند اتیکس ، دیدگاه چندگانه و به‌کارگیری روش‌های «برنامه‌ریزی تعاملی» ایکاف و «روش‌شناسی سیستم‌های نرم» چک‌لند در تحلیل و طراحی سیستم‌ها شاهدی بر این مدعا هستند.
2-2-5- سیر تحول در نقش واحد سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
نقش واحد سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان‌ها نیز در چند دهه اخیر دچار تحولات بسیاری شده است. تغییر در نقش و وظایف واحد سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در جدول 1-3 به اجمال نشان داده شده است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   معیارهای اخلاقی و مسئولیت اجتماعی

جدول 1-3- کارکردها و وظایف سنتی و جدید سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
کارکردها و وظایف سنتی سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات