سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و رویکرد استراتژیک

دانلود پایان نامه

بدیهی است که سازمان‌‌ها خواهان دقت و بلندنظری بیشتری در سرمایه‌گذاری‌های سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات خود هستند. وضعیت موجود آنها ریشه در تصمیمات و اقدامات دیروز آنها دارد. شاید برخی از آنها آرزو کنند که از نو برای سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات برنامه‌ریزی کنند؛ اما متاسفانه وجود سیستم‌های قدیمی به ما یادآوری می‌کند که چنین آرزوهایی دور از واقعیت است و سیستم‌ها و سخت‌افزارهایی که اکنون به ما ارث رسیده است، حاصل همان تصمیمات و اقدامات پیشین ما بوده است. بسیاری از بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و سازمان‌های بزرگ ملی و جهانی، هنوز به سیستم‌هایی وابسته هستند که برای اولین بار نزدیک به 20 تا 30 سال پیش ایجاد شده‌اند. این را هم می‌دانیم که چیزی که دیروز سبب موفقیت ما شده است، لزوماً در آینده عامل موفقیت ما نخواهد بود، مگر آنکه قابلیت‌ها و دانش ما در طول زمان رشد و توسعه یافته باشد. یادگیری از تجربیات گذشته اعم از موفقیت‌ها و شکست‌های کسب شده، بخش مهمی از رویکرد استراتژیک می‌باشد. ارل نکته‌ای را در پژوهش‌های خود متذکر شده است مبنی بر این که، قابلیت‌های نهفته در سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات بیشتر از طریق تجربه و سعی و خطا به‌دست آمده و هرگاه سازمان‌ها با چالشی مواجه شده‌اند مجبور به یافتن راهکاری برای رفع آن بوده‌اند. بدین گونه مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات به طور مرتب در حال یادگیری است.
بدون تردید سازمان‌ها برای بهره‌گیری موثر از این ابزار مهم و تاثیرگذار، نیاز به استراتژی دارند. همچنین ادبیات برنامه‌ریزی استراتژیک به سازمان‌ها برای استفاده بلند مدت و آینده نگر از فناوری اطلاعات بسیار می‌تواند موثر باشد. علاوه بر داشتن استراتژی فناوری اطلاعات بایستی به این نکته نیز دقت شود که این استراتژی بایستی با صنعت و یا کسب‌وکار سازمان همخوان و هماهنگ باشد.
سازمان مدیریت صنعتی به عنوان یکی از باسابقه‌ترین موسسات ارائه خدمات آموزش، مشاوره و تحقیق مدیریت به نهادهای مختلف و بومی کردن بسیاری از مفاهیم مدیریتی و اقتصاد در ایران، از این قاعده کلی مستثنی نیست. لزوم بهره‌گیری سازمان از استراتژی فناوری اطلاعات مناسب و موثر از چند بعد قابل بررسی است:
چه گونه‌ای از استراتژی فناوری اطلاعات متناسب با یک سازمان ارائه دهنده خدمات حرفه‌ای و مشاوره‌ای مانند سازمان مدیریت صنعتی می‌باشد به طوریکه با نوع کسب‌وکار و استراتژی کلان سازمان هماهنگی و همسو باشد.
سازمان مدیریت صنعتی با توجه به صنعتی که در آن فعال است، چه استراتژی‌ای را بایستی در قبال کارکردها یا زیرسیستم‌های فناوری اطلاعات در پیش گیرد تا هماهنگی موثری میان کارکردها محقق شود.
1-3- موضوع و اهداف اساسی تحقیق
در این پژوهش اهداف ذیل مورد نظر است :
تعیین استراتژی موثر و مناسب فناوری اطلاعات در سازمان مدیریت صنعتی
تعیین استراتژی مناسب خدمات فناوری اطلاعات در سازمان مدیریت صنعتی
تعیین استراتژی مناسب سبد سیستم‌های اطلاعاتی و کاربردهای سازمان مدیریت صنعتی
تعیین استراتژی مناسب توسعه سیستم‌های اطلاعاتی و کاربردها در سازمان مدیریت صنعتی
تعیین استراتژی مناسب زیرساخت و فناوری در سازمان مدیریت صنعتی
1-4- سوالات و فرضیه‌های تحقیق
پرسش‌هایی که در این تحقیق مطرح می‌شوند و تلاش در پاسخگویی به آنها خواهیم داشت:
استراتژی مناسب فناوری اطلاعات در سازمان مدیریت صنعتی چیست؟
استراتژی مناسب خدمات فناوری اطلاعات در سازمان مدیریت صنعتی چیست؟
استراتژی مناسب سبد سیستم‌های اطلاعاتی و کاربردها در سازمان مدیریت صنعتی چیست؟
استراتژی مناسب توسعه سیستم‌های اطلاعاتی و کاربردها در سازمان مدیریت صنعتی چیست؟
استراتژی مناسب زیرساخت و فناوری در سازمان مدیریت صنعتی چیست؟