سیستم بانکی ایران و شناسایی مشتری

دانلود پایان نامه
بررسی روش‌های استفاده شده .
فروشندگان محصولات تجاری در زمینۀ پولشویی، از افشای روش کار، مدل وجزئیات تحقیقات خود خود داری می نمایند اما آنچه مسلم است تمام این تولید کنندگان به اتفاق بر این موضوع تاکید دارند که بهترین روش برای پاسخگویی به نیاز‌های تکنیکی در این حوزه استفاده از داده‌کاوی می باشد. در مقالات مختلفی که در حوزۀ داده‌کاوی منتشر شده است نیز یکی از موارد استفاده سیستم‌های ضد پولشویی عنوان شده است. برای بررسی روش‌های استفاده شده علاوه بر مطالعۀ مقالات علمی و تحقیقاتی و بررسی محصولات موجود در این حوزه از مشاوره و راهنمایی و همفکری افراد با تجربه استفاده شده است.
در بررسی‌‌های انجام شده پیرامون مقالات مرتبط که در فصل پیشینه تحقیق بدان‌ها پرداختیم مشخص گردید که میتوان از روش‌های متعدد داده‌کاوی برای شناسایی تقلب استفاده نمود که هر یک ویژگی‌های خاص خود را دارد. برای این پروژه از الگوریتم‌‌های خوشه بندی، درخت تصمیم و شبکه عصبی استفاده گردید.
الگو برداری از روش‌های قابل اجرا در سیستم بانکی ایران .
با توجه به محدودیت‌های سیستم بانکی در داخل کشور و عدم وجود سیستم یکپارچۀ گزارش گیری از تراکنش‌های بانکی به ناچار می‌بایست الگوریتم‌ها و روش‌هایی را انتخاب نمائیم که با داده‌‌های یک بانک قابل اجرا باشد و پیگیری یک تراکنش در بین بانک‌های مختلف را مد نظر قرار ندهد. در واقع ما در این پروژه به دنبال کشف انواعی از پولشویی با استفاده از داده‌کاوی هستیم که پولشویان فقط از طریق یک بانک سعی در پولشویی داشته باشند.
با اخذ مشاوره از کارشناسان بانکی، وجود چنین روش‌هایی از پولشویی مورد تائید قرار گرفت. با توجه به گزارشات مورد نیاز بانک مرکزی از بانک‌ها، وجود جرائم مشابه(انجام شده در یک بانک) مورد تائید میباشد.
تقریباً اکثر مدل‌های موجود قابل پیاده سازی و استفاده در بانک‌های داخلی میباشد و تنها یک محدودیت در این زمینه وجود دارد که مربوط به روش‌های نظارت‌شده می‌باشد. با توجه به کمبود موارد تشخیص داده شده و امتناع بانک‌ها از اعلام این موارد استفاده از این روش‌ها چندان مورد نظر نمی‌باشد و تنها یک نمونه از روش‌های نظارت‌شده با عنوان شبکه عصبی برای استخراج رول‌های موجود در داده‌‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد که با توجه به ویژگی‌های این مدل چند نمونه از موارد مشکوک به پولشویی به عنوان برچسب به عنوان ورودی در این مدل مورد استفاده قرار گرفته است
مطالعه عملیات پولشویی .
عملیات پولشویی به فرآِیند تطهیر پول کثیف گفته می شود. پول کثیف به پولی گفته می‌شود که از راه‌های خلاف و غیرقانونی بدست آمده باشد. از آنجا که بانک‌ها یکی از بهترین موسساتی هستند که می توانند به پولشویان در فرآیند تطهیر پول کثیف کمک کرده و مسیر دسترسی به منشا پول را گمراه و یا پاک نمایند در تمام کشور‌ها یکی از مهمترین موسساتی که مرجع سو استفاده پولشویان قرار می گیرند بانک‌ها هستند.
بدین نظر دراین پروژه ما می بایست در ابتدا به مطالعه بانک‌ها و روش‌هایی که ممکن است پولشویان از آن طریق در بانک‌ها اقدام به پولشویی نمایند پرداخته و با بررسی این روش‌ها و همچنین اطلاعات در دسترس جهت این روش‌ها، الگو‌های این روش و … سعی در یافتن راه‌هایی جهت کشف، اجرا و پیاده سازی داده محور این اقدامات داشته باشیم.
در این راستا ضمن بررسی عملیات اجرا شده در بانک مورد نظر و مشورت با کارشناسان و مشاوران این بانک مشخص گردید که روش‌های مختلفی جهت پولشویی توسط پولشویان در این بانک اجرا می‌گردد، همچنین توسط بانک‌ها نیز روش‌های متفاوتی جهت جلوگیری از این عملیات اجرا می گردد. در این فاز به مطالعه عملیات پولشویی و روش‌های مختلف پرداختیم ، از بین موارد مختلف اشاره شده موارد زیر را برای تحقیق انتخاب کردیم
عملیات پولشویی :
ورود پول نقد و خروج پول غیر نقد )چک ، حواله و …(
ورود مبالغ کلان پول به بانک
عملیات کنترلی بانک‌ها :
بررسی مبالغ دریافتی بالا
نگهداری اطلاعات کلیه مشتریان یا مراجعه کنندگان به بانک‌ها
شناسایی مشتریان مشکوک
عملیات کنترلی بانک‌ها:
بررسی مبالغ دریافتی بالا
نگهداری اطلاعات کلیه مشتریان یا مراجعه کنندگان به بانک‌ها
شناسایی منشا حواله‌‌ها و ارز‌های خارجی
اخذ مستندات تطبیقی در هر گونه عملیات ارسال حواله یا دریافت حواله‌‌های ارزی