سیستم بانکی ایران و پولشویی در بانک

دانلود پایان نامه

سکه و طلا
ارز‌های خارجی
می باشد و کلیه عملیات غیر از این موارد مانند انواع چک‌های بانکی، انواع انتقال وجه، انواع انتقال وجه الکترونیکی و … عملیات تطهیر شده محسوب گشتند.
در این مرحله به بررسی روش‌های پولشویی، روش‌های مقابله با آن و آئین نامه موارد مشکوک پرداخته و گردش کار فیزیکی و اطلاعاتی و همچنین اطلاعاتی که برای هر یک از این موارد نگهداری می شود پرداخته شد، تا با توجه به گردش کار بانک و اطلاعات موجود در سیستم‌‌های اطلاعاتی بانک بررسی شود که آیا می توان به اطلاعات کافی جهت بررسی و استفاده از روش‌های داده کاوانه برای هر کدام یک از موارد فوق دسترسی داشت و کدام یک از موارد را جهت پیاده سازی استفاده نمود.
به عنوان نتایج این بررسی‌‌ها باید اذعان داشت که مهمترین گردش کار پولشویی که همیشه باید مورد توجه قرار گیرد همان ورود پول بدون پیگیری(غالباً نقدی) و خروج پول قابل پیگیری(پول بانکی)میباشد.
بررسی روش‌های مورد نظر مشاوران بانکی و دریافت موارد مشکوک و ایده‌‌های قابل اجرا در بانک‌های ایران
براساس مشورت‌هایی که با مشاوران بانکی و داده‌کاوی انجام شد به محدودیت‌‌ها و مشکلات اجرایی در پرداختن به روش‌های داده‌کاوی در شناسایی پولشویی برخوردیم . تعدادی از مشکلات اساسی که در این پروژه و احتمالا اکثر پروژه‌‌های مشابه وجود دارد به شرح زیر هستند :
نبود الگو‌های مناسب کشف شده
نبود اطلاعات مناسب از افرادی که قبلا پولشویی کرده اند
نبود اطلاعات کافی از رفتار‌های مختلف افراد
عدم وجود کد ملی یا شماره مشخصه شناسایی افراد
عدم توجه به موارد پولشویی در طراحی سیستم‌های عملیاتی
عدم اتصال سیستم‌های اطلاعاتی بانک‌ها به یکدیگر
عدم اتصال سیستم اطلاعاتی بانک‌ها به سایر موسسات اطلاعاتی کشور مانند سازمان‌های قضائی، بانک مرکزی و …
به هر حال برای پرداختن به روش‌های ضد پولشویی در سیستم بانکی ایران باید مشکلات زیر را در نظر گرفت و بالتبع ممکن است نتوان یکسری از روش‌ها یا مصادیق پولشویی را کشف نمود. همچنین بازه زمانی و نوع بررسی عملیات پولشویی در این بازه نیز اهمیت ویژه ای دارد که در مشاوره با کارشناسان بانکی به دنبال پاسخ آن بودیم.
در این مرحله از پروژه سعی شد تا با مشاوره کارشناسان و مشاوران بانکی و نظرات و … آن‌ها همچنین بررسی سیستم اطلاعاتی بانک و …مصادیق یا روش‌هایی را که با وجود محدودیت‌‌های فوق وجود دارند کشف نمائیم و برای آن‌ها براساس روش‌های داده کاوانه به طراحی سیستم پولشویی بپردازیم.
در این مرحله روش مورد نظر این پروژه که همانا کنترل فرآیند ورود پول بدون سابقه و غیر قابل بررسی و خروج پول تطهیر شده به بانک بود مورد مشاوره با کارشناسان بانکی قرار گرفت که این عزیزن نیز به شدت از این مساله استقبال نمودند با توجه به اینکه این روش عملا معمول ترین و مهمترین فرآیند پولشویی در بانک را مورد بررسی قرار می دهد . البته نکاتی که در این مشاوره مورد اهمیت بودند شامل موارد زیر می‌باشد:
اهمیت طول زمان و تاریخچه رفتار مشتری
حساسیت به رفتار لحظه ای مشتری
اهمیت زمان افتتاح حساب مشتری به نسبت رفتار مشتری
رسیدن به یک الگو یا روش کنترل مشتریان پولشو توسط شعب و …
دریافت موارد مشکوک و ایده‌‌های قابل اجرا در بانک‌های ایران .
در این مرحله موارد مشکوک گذشته یا ایده‌‌هایی که از نظر بانکداران می تواند مهم تلقی شود دریافت و بررسی می‌شوند تعدادی از موارد به شرح زیر هستند: