شبکه های اجتماعی مجازی و رسانه‌های اجتماعی

دانلود پایان نامه

– برای افشاگری حقایق در مورد واقعیت ها عضو هستم.
– با توجه به اینکه سانسور صورت نمی گیرد افراد آزادانه تر نظرات خود را بیان می کنند.
– در محیط شبکه های اجتماعی مجازی افراد زیاد کنترل نمی شوند.
– برای نقد سیاسی دولت عضو هستم.
– در محیط مجازی افراد آزادانه صبحت می کنند و هیچ گونه محدودیتی در آزادی بیان ندارند.
ادبیات پژوهش
2-1- چارچوب نظری پژوهش
2-2- پیشینه تجربی پژوهش
2-3- مدل نظری پژوهش
2-4- مدل تحلیلی پژوهش
فصل دوم
ادبیات پژوهش
2-1- چارچوب نظری پژوهش
2-2- پیشینه تجربی پژوهش
2-3- مدل نظری پژوهش
2-4- مدل تحلیلی پژوهش
فصل دوم
2-1- چارچوب نظری پژوهش
2-1-1- شبکه‌های اجتماعی مجازی
شبکه‌های اجتماعی یکی از انواع رسانه‌های اجتماعی محسوب می‌شوند. رسانه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر در زندگی آنلاین و آفلاین کاربران اینترنتی آنچنان تاثیر گذار بوده‌اند که شکل‌های ارتباطات اجتماعی نیز از این رسانه‌های جدید تاثیر پذیرفته است. رسانه‌های اجتماعی امروزه به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی بسیاری از مردم تبدیل شده‌اند. شبکه‌های اجتماعی بخشی از رسانه اجتماعی هستند که با اهداف مختلفی ایجاد شده‌اند و کاربران بسیار زیادی را به خود جذب کرده‌اند. امروزه بعضی ازشبکه‌های اجتماعی با سرویس‌هایی که ارائه می‌دهند و با کاربری‌هایی که دارند، خود به یک رسانه خبری تبدیل شده‌اند و اثرات عمیقی بر وقایع مختلف در دنیای واقعی گذاشته‌اند. شبکه‌های اجتماعی روی زندگی افرادی که در آنها عضو هستند هم بسیار تاثیرگذارند (مولایی، 1389).
جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هستند که به کاربران برای حفظ روابط اجتماعی موجود‌، پیدا کردن دوستان جدید، تغییر و تکامل سایت‌ها و شریک و سهیم شدن در تجربه‌ها کمک می‌کنند و زمینه عضویت، فعالیت و مشارکت هدفمند کاربران را فراهم می‌آورند (مساری،2010). این گونه جوامع مجازی که به اختصار (SNWs) نمایش داده می‌شوند با کارکردهای متفاوت، سازمان‌دهی خدمات و تلفیق ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی فعل و انفعال‌های غیرخطی را ترویج داده، کاربردها و محتوای وب را برای کاربران ساده نموده و با جذب میلیون‌ها نفر از سراسر دنیا با انگیزه‌های مختلف مفهوم جامعه مجازی را بیش از پیش متصور می‌سازند. مشارکت جوانان در آن‌ها نیز هرروز رو به افزایش است و گفته می‌شود به یکی از رسانه‌های ارتباطی ارجح به ویژه برای جوانان تبدیل شده‌اند (پلینگ و وایت،2009).