شهرستان مشگین شهر و شهرستان مشکین شهر

دانلود پایان نامه

عرض مسیرهای شیب‌دار 1350- 1220 میلی‌متر و طول آنها 9000- 6000 میلیمتر است. شیب 1:12 برای مذاکره راحت در روی ویلچر لازم است. برای مسیرهای پیاده‌روی کوتاه و شیب‌دار، شیب 1:7 قابل قبول است.
– پله‌های محوطه: گام پله نباید کمتر از 300 میلی متر ارتفاع پله، 150- 90 میلی‌متر است.
فصل سوم
شناخت منطقه
3-1 معرفی شهرستان مشکین شهر
3-1-1 موقعیت جغرافیایی و انسانی شهرستان مشکین شهر
مشکین‌شهر از شهرستانهای استان اردبیل و اوّلین شهر بعد از مرکز استان است که براساس آخرین تقسیمات کشوری دارای سه شهر به نامهای مشکین‌شهر ، لاهرود و رضی و دارای سه بخش به نامهای بخش مرکزی ، ارشق و مشکین‌شرقی و دوازده دهستان و 311 روستا و 27334 خانوار و طبق آمارگیری سال 1375 ه‍ .ش دارای 164007 نفر جمعیت و به مساحت 3617 کیلومتر مربع وسعت، واقع در دامنه شمالی سبلان است ـ طبق آمار 1375 تراکم جمعیت در منطقه حدود 45 نفر در هر کیلومتر مربع می‌باشد ـ که از طرف شمال به شهرستان گرمی، از طرف جنوب به شهرستان سراب و از طرف غرب به شهرستان اهر و هریس و از طرف شرق به شهرستان اردبیل محدود می‌شود.
شکل 3-1: نقشه شهرستان مشکین شهر
این شهرستان در شمال غرب ایران در ناحیه مرکزی استان اردبیل واقع شده است و از طرف شمال‌شرقی به طول km56 با جمهوری آذربایجان هم مرز است. مشکین‌شهر دارای 280 کیلومتر جاده آسفالت که ارتباط شهرستانهای مغان و مرکز استان و در نهایت دسترسی به سایر مرکز ایران را تسهیل و برقرار می‌کند. همینطور جاده‌های آسفالت این شهرستان در نقاط مرزی به کشورهای آسیای میانه و کشورهای تازه استقلال یافته منتهی میگردد.
مشگین شهر در 47 درجه و 41 دقیقه طول جغرافیایی و 38 درجه 23 دقیقه عرضجغرافیایی و در بلندی 1400 متری از سطح دریا واقع است. مرکز این شهرستان در منطقهای کوه پایه ای و در 8 کیلومتری کوهستان سبلان قرار دارد. آب و هوای آن نسبتا سرد ونیمه خشک است.
مردم اینشهرستان مسلمان و شیعه مذهب بوده و به زبان ترکی صحبت می کنند.
شکل 3-2: نقشه های تقسیمات کشوری شهرستان مشکین شهر
شکل 3-3: نقشه و موقعیت مشکین شهردر آذربایجان
3-1-2 آب و هوای شهرستان مشکین شهر
حدافل دمای هوای مشکین شهر 5.9 درجه سانتی گراد و در ماههای دی 3.9- ، بهمن 4.6- و در اسفند 2.8- درجه سانتی گراد بوده و از بهمن ماه  سیر صعودی پیدا کرده و در تیر ماه به اوج می رسد و بعد از آن  کاهش می یابدمطالعه میانگین رطوبت نسبی این شهرستان نشان می دهد که بیشترین مقدار این پارامتر به میزان 41 تا 59 درصد به ماههای سرد و به آذر لغایت اسفند مربوط می شود و در بقیه ماههای سال میانگین  رطوبت نسبی از 41 تا 47 درصد متغیر می باشد میانگین سالانه و میانگین حداکثرها و حداقلهای رطوبت نسبی مشکین شهر به ترتیب 63 ، 77 ، 48 درصد می باشد.
براساس آمار و اطلاعات میانگین مجموع سالانه بارندگی مشکین شهر 361.2 میلیمتراست .این مقدار در ماههای فصل زمستان به ترتیب 34.3 ، 38.4 ، 60.5 میلیمتر ودرفصل بهار مقدار بارندگی درماههای فروردین ، اردیبهشت و خرداد به ترتیب 59.3 ، 40.7 ، 24.7 ، میلیمتر می باشد و در فصل تابستان در ماههای تیر ، مرداد، شهریور به ترتیب 18.4 ، 1.3 ، 4.7 میلیمتر ودرماههای مهر،آبان و آذر به ترتیب 18.2 ، 18.5 ، 27.3 میلیمتر می رسد بیشترین بارندگی اتفاق افتاده طی یک شبانه روز 46.0 میلیمتر می باشد که درماه فروردین اتفاق افتاده است و توزیع فصلی بارندگی نشان می دهد که بیشترین مقداربارندگی دربهار با 134.6 میلیمتر، که حدود38.3 درصد بارندگی سالانه دراین فصل اتفاق می افتد.
براساس آمار و اطلاعات ارائه شده سمت و سرعت باد غالب این شهر درطول سال جنوب غربی ومیانگین سرعت باد غالب سالیانه 6.8 متربرثانیه و درصد بادغالب سالیانه 10.1 درصد و بدون باد سالانه 74.3 درصد می باشد .شدیدترین باد وزیده شده طی دوره آماری بلندمدت آن ازسمت  جنوب با سرعت 32.0 متربرثانیه درسال ‏2004‏ بوقوع پیوسته است .
3-1-3 مهمترین ارتفاعات و ناهمواریهای شهرستان مشکین شهر
شهرستان مشگین شهر در منطقه‌ ای کوهستانی واقع شده و دامنه‌های شمالی کوهستان سبلان که بلندترین قله آن 4811 متر ارتفاع دارد به شهرستانمشگین شهر مشرف است. این کوهستان که از بلندترین کوه های ایران به شمار می رودآتشفشانی خاموش است که بیش تر پوشیده از برف و یخ است و چشمه‌های آب گرم و سردفراوانی دارد. مشگین شهر به صورت دشت وسیعی است که با شیب تند به زمین های پستشمالی منتهی می ‌شود. مرتفع‌ ترین و پرشیب ‌ترین قسمت این شهرستان بخش جنوبی آنیعنی دامنه ‌های شمالی و شمالی باختری توده ‌های آتشفشانی سبلان است که به طورمتوسط 2000 متر از سطح دریا ارتفاع دارد.
قسمت شمالی و باختری آن بین 100 تا1000متر ارتفاع دارد. بقیه زمین ها مسطح بوده و شیب ملایمی در جهت شمال و شمالخاوری دارند که در نهایت به دشت مغان منتهی می ‌شوند. سبلان در قسمت جنوب خاوریمشگین ‌شهر واقع شده و سراسر شمال این شهرستان را دنباله کوه های ارسباران که ازباختر به خاور کشیده شده، پوشانده است. در فاصله بین اهر و مشگین شهر کوه هایدوسرداغ و ایلان داغ قرار دارند. علاوه بر این ها ارتفاعات دیگری با جهت شمال خاوری – جنوب باختری به نام صلوات داغ در شمال مشگین شهر وجود دارد و چندین شعبه آبی ازاین کوه به رود قره سو می پیوندد.
کوهستان ساوالان این شهرستان نیز صاحب 3 قلهاست که قله بلندتر آن یک دریاچه بزرگ و بسیار زیبا به نام دریاچه سبلان دارد. برخیاز قلل مهم شهرستان عبارتند از: آت فنجلی، آراگالا سسی داغ، آق مسجد، توربه گونیداغ، چالداغ، چکی چای، ساری گهل، شرفخانه، قاشقا داغ، قزقالانسی، ییلاق جَبلو و گلکعلی داغ.
3-2 جایگاه تاریخی شهرستان مشکین شهر
«ما تاریخ خود را بیشتر در ضمیر ناخودآگاه [مان] حمل می‌کنیم، در حالی که نگرش آگاهانه‌تری از آن مورد نیاز است.»
از نظر تاریخی مشگین شهر با داشتن بیش از 420 محوطه تاریخی و باستانی و اماکن متبرکه یکی از شهرستان‎ های مهم استان اردبیل می ‎باشد و می‎توان به اغراق ادعا کرد که در آذربایجان از نظر اماکن باستانی و تاریخی کمتر منطقه‎ ای به پای خیاو و یا مشگین شهر می‎ رسد.