صنعت لوازم خانگی و خدمات پس از فروش

دانلود پایان نامه

ضعف اصلی در ارتباط با فناوری صنعت لوازم خانگی در مدیریت های ناصحیح که منجر به عدم سرمایه گذاری در بعضی فناوری های جدید بسیار سنگین و از توان صنعت خارج هستند دانست (طحان،1391) .
نقاط ضعف:
پایین بودن کیفیت برخی از محصولات تولیدی داخلی که باعث افزایش واردات این کالاها به صورت قانونی و غیر قانونی به کشور می شود.
عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب از جانب برخی واحدهای تولیدی که منجر به کاهش مطلوبیت و تمایل مصرف کنندگان در استفاده از محصولات داخلی و عدم توفیق اینگونه واحدها می گردد.
تکنولوژی قدیمی، تولید کارگاهی و به روز نبودن فرآیند تولید در کشور مطابق الگو های روز جهانی.
کمبود نقدینگی واحدهای تولید کننده و نیز عدم ارائه تسهیلات بانکی کم بهره.
عدم استفاده از امکانات تحقیقاتی و مطالعاتی دانشگاهی و نیروی انسانی موجود در آنها توسط بخش صنعت برای رفع معضلات
سهم بالای مواد اولیه در قیمت تمام شده و اثر مستقیم افزایش قیمت مواد اولیه در رشد قیمت تمام شده
عدم توجه کافی به برند و نقش برند پروری و یا تولید تحت برندهای مهم تجاری جهان جهت استفاده از ظرفیت های خالی این بخش از صنایع
نقاط قوت:
وجود نیروی کار جوان ،فعال و فراوان و مستعد
امکان استفاده از نیروی متخصص موجود در زمینه های الکترونیک ، مهندسی مکانیک و…
وابستگی ارزی پایین به لحاظ امکان تامین بخشی از کالا ها در داخل
بالاتر بودن متوسط درصد ارزش افزوده صنعت وسایل خانگی از میانگین متوسط درصد ارزش افزوده کل صنعت به عنوان یکی از معیارهای توجیه فنی اقتصادی سرمایه گذاری در این بخش
محسوب شدن صنعت لوازم خانگی به عنوان یکی از حلقه های تکمیلی تولید ارزش افزوده صنایع بالا دستی همچون مس فولاد و پتروشیمی
گستردگی و تنوع نیاز های خانوارها متناسب با افزایش نسبی سطح رفاه آنها( طحان،1391).
2-21. مهمترین راهبردهای میانی برای دستیابی به اهداف زنجیره تامین لوازم خانگی و اداری الکتریکی و الکترونیکی
اطلاح مصرف:
خانوارها، بنگاه  ها و حاکمیت، مصرف  کننده اصلی محصولات در داخل کشور هستند. با تغییر مصارف، تقاضا تغییر کرده و در نتیجه، میزان عرضه (از طریق تولید داخلی یا واردات) و قیمت محصولات تغییر می  کند. با توجه به تفاوت هزینه های سرمایه  گذاری و بهره  برداری محصولات مختلف نسبت به یکدیگر، تغییر ترکیب مصارف علاوه بر تغییر مخارج مصرف  کننده (به  طور مستقیم)، در کل اقتصاد نیز موثر بوده، می‌تواند باعث افزایش بهره  وری و پایداری شود. اصلاح مصارف می‌تواند تنظیم قیمت‌ها و ضرورت‌های ذخیره  سازی کالاها را بهبود دهد.
برخی از مصادیق اصلاح ترکیب مصارف عبارتند از:
افزایش خرید محصولات لوازم خانگی ایرانی؛
کاهش خرید کالاهای قاچاق؛
جایگزینی محصولات مشابه؛